Länk till startsidan

Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledningen ska hjälpa dig att välja hur du vill gå vidare med din utbildning eller ditt yrkesliv och att ge dig ökad självinsikt och kunskaper om vilka alternativ som finns och vad de innebär för dig.

Studie- och yrkesvägledning i tre steg

  1. Vem är jag? Vad kan jag göra?
    Du får hjälp att fundera över din nuvarande situation för att kunna se klarare på dig själv och dina möjligheter. Bland annat behöver du tänka igenom vad du är bra på och vad du absolut inte vill göra.

  2. Vad finns det för alternativ för mig?
    Utifrån dina intressen och möjligheter ser du tillsammans med studie- och yrkesvägledaren vilka alternativ som finns och vad de innebär för dig.

  3. Hur når jag målet? Hur ska jag gå tillväga?
    När du vet vad du vill, får du hjälp med att göra upp en plan över hur det ska gå tillväga för att nå dina mål.

Ale kommuns handlingsplan för studie- och yrkesvägledning i det vida perspektivet Pdf, 339 kB.

Du som ska välja till gymnasiet

Ale kommun har samverkansavtal med övriga tolv kommuner i Göteborgsregionen (GR). Det innebär att du kan söka till valfri gymnasieskola och valfritt nationellt program samt vissa inriktningar på Introduktionsprogrammet. Alla elever i Västra Götaland har även rätt att söka till någon av Västra Götalandsregionens naturbruksgymnasium.

Kontakta studie- och yrkesvägledaren på din skola för hjälp och råd. Är du inte folkbokförd i Ale kommun, eller har gått på en fristående skola i Ale, kontaktar du din nuvarande skola för hjälp och råd.

Du som redan går på gymnasiet

Du som redan går på en gymnasieskola i annan kommun inom Göteborgsregionen och vill söka på nytt, ska i första hand kontakta SYV på din nuvarande gymnasieskola. Om du behöver mer hjälp, alternativt om du inte går på någon skola kontaktar du Gymnasieantagningen på Göteborgsregionen Länk till annan webbplats. eller studie- och yrkesvägledare på Ale gymnasium, telefon 0724-46 90 42 som kan hjälpa dig vidare.

Är du under 20 år och utan gymnasiestudier?

Då kan du läsa mer om vad du har för möjligheter för genom det kommunala aktivitetsansvaret (KAA).

Är du över 20 år eller har avslutat gymnasieskolan?

komvux kan du slutföra dina grundskole- och/eller gymnasiestudier, komplettera för behörighet inför fortsatta studier eller läsa en gymnasial yrkesutbildning för vuxna.

Kontakt

Studie- och yrkesvägledning

Telefon kontaktcenter 0303-70 30 00

Anpassad grundskola

Studie- och yrkesvägledare Britt Hallgren
E-post britt.hallgren@ale.se

Aroseniusskolan

Studie- och yrkesvägledare Linda Gadeborg
E-post linda.gadeborg@ale.se

Bohusskolan

Studie- och yrkesvägledare Louise Paulsson
E-post louise.paulsson@ale.se

Da Vinciskolan

Studie- och yrkesvägledare Ida Lindgren
E-post ida.lindgren@ale.se

Ale gymnasium, introduktionsprogram

Studie- och yrkesvägledare Sandra Berndtsson
E-post sandra.berndtsson@ale.se

Komvux

Studie- och yrkesvägledare Dan Andersson
E-post dan.andersson@ale.se
Telefon 0303-70 31 39
Telefontid måndag–tisdag, torsdag–fredag kl 09.00–10.00

Studie- och yrkesvägledare Per-Erik Lindenau
E-post per-erik.lindenau@ale.se
Telefon 0303-70 33 09
Telefontid tisdag–fredag kl 08.00–09.30

Uppdaterades: 14 maj 2024
Informationsägare: Utbildningsförvaltningen