Länk till startsidan

Grundskola

I augusti det år som ditt barn fyller sex år är det dags för barnet att börja i förskoleklass. Här förbereds ditt barn för fortsatt utbildning. Här kombineras förskolans och skolans arbetssätt och pedagogik, med inslag av skapande arbete och lek. Efter förskoleklass följer en nioårig grundskoleutbildning.

Tre barn tittar i kameran, en person i fokus.

Foto: Angel Nieto/Mostphotos.

Förskoleklass

Förskoleklass är en egen skolform från det år ditt barn fyller sex år.

Undervisningen bygger vidare på det som barnen lärt sig i förskolan. Förskoleklassen ska stimulera varje elevs utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning. Det gör man genom att kombinera förskolans och skolans olika arbetssätt och metodik.

Alla barn har skolplikt från och med höstterminen det år de fyller sex år.

Grundskola

Grundskolan ger en grund för fortsatt utbildning. Här får elever kunskap och lär sig att utveckla förmågan att självständigt söka kunskap. I Ale kommun finns tolv kommunala grundskolor, samt anpassad grundskola och en fristående skola.

I Sverige gäller skolplikt för alla barn som bor här. Det betyder att barnen ska ha tillgång till skolan och du ansvarar för att barnet kommer till skolan.

Unikum i grundskolan

Skolan ska regelbundet och systematiskt dokumentera, följa upp och analysera varje elevs utveckling och lärande samt utvärdera hur skolan tillgodoser elevens möjligheter att utvecklas.

I Ale kommun sker det digitalt genom Unikum som är ett webbaserat IT-verktyg. Det innebär att du som vårdnadshavare kan följa ditt barns utveckling och lärande och verksamhetens arbete.

Unikum stödjer samarbetet mellan barn/elev, lärare och föräldrar kring mål, planer och kvalitet. Barnets/elevens dokumentation finns samlad, och ger en röd tråd hela vägen genom förskola och skola. På så vis underlättas ett systematiskt och kontinuerligt arbete med att utveckla kvaliteten i förskolor och skolor i hela kommunen.

Hur Ale kommun använder Unikum i grundskolan

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon 0303-70 30 00

E-post kommun@ale.se

Öppettider

Måndag–fredag kl 08.00–16.30

Ytterligare telefontid tisdag kl 16.30–18.00

 

Postadress

Ale kommun

449 80 Alafors

Hitta hit

Ale torg 7, Nödinge

Uppdaterades: 14 maj 2024
Informationsägare: Utbildningsförvaltningen