Länk till startsidan

Förskola

Förskolan är barnets första steg in i det svenska utbildningssystemet. Förskolan ska lägga grunden för det lärande som fortsätter resten av livet och är till för barn mellan ett och sex år. Här får ditt barn utvecklas, lära och leka tillsammans med pedagoger och andra barn.

Foto: Emma Sekhon/Scandinav

Vem får gå i förskola eller pedagogisk omsorg?

Om ditt barn har fyllt 1 år, bor i Ale kommun och har behov av omsorg när du till exempel arbetar eller studerar kan du ha rätt till förskola eller pedagogisk omsorg (dagbarnvårdare). Att gå i förskola eller i pedagogisk omsorg är frivilligt.

Förskolan bekostas framförallt av kommunerna Länk till annan webbplats. och den kommunalskatt som kommunens invånare betalar, men även en mindre del som faktureras till dig som vårdnadshavare. Avgiften som du betalar beror på hushållets totala inkomst.

Arbete och studier

När du åker till ditt arbete eller skolan där du studerar samt under din arbets- eller studietid får ditt barn vara i förskolan eller hos dagbarnvårdare. Om du till exempel ska åka till affären efter jobbet ska du hämta barnet först och åka till affären efteråt.

Föräldraledig

Om du är föräldraledig med syskon får ditt barn ha barnomsorg tre timmar per dag eller fem timmar på tre av veckans dagar och du bestämmer barnets schema i samråd med personalen på förskolan. Du betalar full avgift fram till och med juli samma år som barnet fyller 3 år. Från och med augusti det året får barnet vara i förskolan gratis under 525 timmar per år. Det kallas för "Allmän förskola". I Ale kommun likställs 525 timmar per år med 15 tim/vecka under skolveckorna, dvs. de veckor som skolbarnen går i skolan (36 veckor per år). Om du vill att ditt barn ska gå gratis i förskolan är barnet ledigt under de lov som skolan har. Annars betalar du en mindre avgift under hela året för att ditt barn ska få gå i förskolan även under skollov. Du behöver anmäla allmän förskola som grund för placering i e-tjänsten för förskola Länk till annan webbplats. för att platsen ska bli gratis.

Arbetssökande

Om du är arbetssökande får ditt barn ha barnomsorg tre timmar per dag eller fem timmar på tre av veckans dagar. Du bestämmer barnets schema i samråd med personalen på förskolan, utifrån de insatser som du gör för att söka arbete.

En vårdnadshavare

I hushåll där endast en är vårdnadshavare, får vårdnadshavarens barn gå i förskola, familjedaghem eller fritidshem oberoende av sambo, make, makas sysselsättning. Barnet får vara i barnomsorgen så mycket som det behövs utifrån vårdnadshavarens behov.

Barnomsorg på obekväm arbetstid

Ale kommun erbjuder barnomsorg på obekväm arbetstid.

Vad är förskolan?

Förskolan är en egen skolform som styrs av skollagen och har en egen läroplan. Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

I förskolan får ditt barn utvecklas, lära och leka. Ditt barn lär sig att vara tillsammans med andra barn, men också att leka på egen hand. Barnet får möjlighet att prata svenska tillsammans med pedagoger och andra barn. Barn som lär sig språk tidigt får bättre möjlighet att lyckas i skolan och livet.

Att låta sitt barn gå i förskola är ett bra sätt att förbereda barnet för den kommande skolan. Här får barnet utbildning, precis som i skolan, men utbildningen är anpassad för barnets ålder. Genom att leka, göra olika aktiviteter och äta tillsammans lär sig barnet nya saker samtidigt som barnet lär sig att förstå sin omvärld.

Alla barn från ett års ålder har rätt till förskola enligt svensk lag. Från tre års ålder är förskolan dessutom gratis om barnet går 15 timmar per vecka och är ledig under skollov. Förskolan är frivillig och de flesta barn i Sverige går i förskola. I förskolan jobbar utbildade pedagoger och barnskötare. De ser till att miljön är trygg, rolig och lärorik, och att undervisningen tar vara på barnens intressen och nyfikenhet.

Kommunen är ansvarig för att förskolan följer de lagar och regler som gäller i Sverige. På varje förskola finns en rektor som är anställd av kommunen. Rektorn är ansvarig för utbildningen och för att alla barn får det de behöver.

Den svenska förskolan är demokratisk och alla barn har samma möjligheter och får vara i förskolan på lika villkor. Barnen får också lära sig att leka tillsammans med både flickor och pojkar.

Ge ditt barn en bra start på sitt livslånga lärande. Välkomna till förskolan!

Förskolans likabehandlingsarbete

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon 0303-70 30 00

E-post kommun@ale.se

Öppettider

Måndag–fredag kl 08.00–16.30

Ytterligare telefontid tisdag kl 16.30–18.00

 

Postadress

Ale kommun

449 80 Alafors

Hitta hit

Ale torg 7, Nödinge

Uppdaterades: 14 maj 2024
Informationsägare: Utbildningsförvaltningen