Länk till startsidan

Förskola

I Ale kommun kan du välja mellan flera olika förskolor, föräldrakooperativ och dagbarnvårdare från Alvhem i norr till Surte i söder. Verksamheterna är både kommunala och fristående och rymmer allt från 5 upp till 180 barn.

Glad pojke i rullstol håller i boll.

Foto: Matilda Mariadotter/Scandinav.

Barnomsorg

Förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem går under samlingsnamnet barnomsorg. Barnomsorgen är en viktig del av barnets lärande. Här får ditt barn utvecklas, lära och leka tillsammans med pedagoger och andra barn.

Vem får ha barnomsorg?

Ditt barn får vara i förskolan eller pedagogisk omsorg om barnet har fyllt 1 år, bor i Ale kommun och har behov av omsorg. Barn får vara i fritids från förskoleklass och upp till årskurs 6 om vårdnadshavaren ansöker om fritids och har ett behov av omsorg.

Som behov räknas om du arbetar, studerar är arbetssökande och inskriven på arbetsförmedlingen eller är föräldraledig med syskon. Barnomsorgen är frivillig och de flesta barn i Sverige tar del av barnomsorgen.

Arbete och studier

Ditt barn får vara i barnomsorgen under tiden som du arbetar samt åker till och från ditt arbete. Om du till exempel ska åka till affären efter jobbet ska du hämta barnet först och åka till affären därefter.

Arbetssökande, föräldraledig eller arbete och studier max 15 timmar

Ditt barn får vara i förskolan eller pedagogisk omsorg tre timmar per dag eller fem timmar på tre av veckans dagar. Du bestämmer barnets schema i samråd med personalen på förskolan. På fritids gäller 30 timmars närvaro per vecka inklusive skoltid.

Allmän förskola för barn 3–5 år

Från och med augusti samma år som barnet fyller tre år har barnet rätt till allmän förskola. Barnet får vara i förskolan 525 tim/år, vilket likställs med 15 tim/vecka under 36 veckor. Barnet är ledig under de lov som skolan har.

En vårdnadshavare

I hushåll där endast en är vårdnadshavare, får vårdnadshavarens barn gå i förskola, familjedaghem eller fritidshem oberoende av sambo, make, makas sysselsättning. Barnet får vara i barnomsorgen så mycket som det behövs utifrån vårdnadshavarens behov.

Barnomsorg på obekväm arbetstid

Ale kommun erbjuder barnomsorg på obekväm arbetstid.

Söka förskola

Du behöver ansöka om plats för att ditt barn ska kunna gå i förskola, pedagogisk omsorg och fritids. Du kan ansöka tidigast åtta månader innan barnet behöver platsen.

Förskola, pedagogisk omsorg och fritids, ansökan (e-tjänst) Länk till annan webbplats.

Vad är förskolan?

Förskolan är en egen skolform som styrs av skollagen och har en egen läroplan. Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

I förskolan får ditt barn utvecklas, lära och leka. Ditt barn lär sig att vara tillsammans med andra barn, men också att leka på egen hand. Barnet får möjlighet att prata svenska tillsammans med pedagoger och andra barn. Barn som lär sig språk tidigt får bättre möjlighet att lyckas i skolan och livet.

Att låta sitt barn gå i förskola är ett bra sätt att förbereda barnet för den kommande skolan. Här får barnet utbildning, precis som i skolan, men utbildningen är anpassad för barnets ålder. Genom att leka, göra olika aktiviteter och äta tillsammans lär sig barnet nya saker samtidigt som barnet lär sig att förstå sin omvärld.

Alla barn från ett års ålder har rätt till förskola enligt svensk lag. Från tre års ålder är förskolan dessutom gratis om barnet går 15 timmar per vecka och är ledig under skollov. Förskolan är frivillig och de flesta barn i Sverige går i förskola. I förskolan jobbar utbildade pedagoger och barnskötare. De ser till att miljön är trygg, rolig och lärorik, och att undervisningen tar vara på barnens intressen och nyfikenhet.

Kommunen är ansvarig för att förskolan följer de lagar och regler som gäller i Sverige. På varje förskola finns en rektor som är anställd av kommunen. Rektorn är ansvarig för utbildningen och för att alla barn får det de behöver.

Den svenska förskolan är demokratisk och alla barn har samma möjligheter och får vara i förskolan på lika villkor. Barnen får också lära sig att leka tillsammans med både flickor och pojkar.

Ge ditt barn en bra start på sitt livslånga lärande. Välkomna till förskolan!

Förskolans likabehandlingsarbete

Unikum i förskolan

Förskolan ska kontinuerligt och systematiskt dokumentera, följa upp och analysera varje barns utveckling och lärande, samt utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas. Det görs i Unikum. Där kan du som vårdnadshavare följa utbildningen i förskolan och ditt barn/dina barns utveckling och lärande. Unikum följer ditt barn hela vägen genom förskola och grundskola.

Genom Unikum kommunicerar även utbildningsförvaltningen med dig om information från kommunal nivå.

Hur Ale kommun använder Unikum i skolan

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon 0303-70 30 00

E-post kommun@ale.se

Öppettider

Måndag–fredag kl 08.00–16.30

Ytterligare telefontid tisdag kl 16.30–18.00

 

Postadress

Ale kommun

449 80 Alafors

Hitta hit

Ale torg 7, Nödinge

Fick du hjälp av informationen på sidan?Godkännande av datalagring (obligatorisk) * (obligatorisk)
Godkännande av datalagring (obligatorisk)

Uppdaterades: 24 november 2023
Informationsägare: Utbildningsförvaltningen