Länk till startsidan

Anpassad grundskola

Anpassad grundskola ska ge elever med intellektuell funktionsnedsättning eller med betydande och bestående hjärnskada en utbildning som är anpassad till varje elevs förutsättningar.

Tvillingpojkar som cyklar på skogsväg. Ena pojken har en funktionsvariation  och cyklar på trehjulig cykel.

Foto: Phia Bergdahl/Scandinav.

Vad är anpassad grundskola?

I den anpassad grundskolan ligger fokus på bland annat elevens personliga utveckling, social gemenskap och ge en god grund för ett aktivt deltagande i samhället.

Så långt det är möjligt ska utbildningen i anpassad grundskola motsvara den utbildning som ges i grundskolan men vara anpassad till varje elevs förutsättningar. Hög kompetens och alternativa samt kompensatoriska arbetssätt är kännetecknande för vår verksamhet.

Om en elev inte uppnår kunskapskraven i grundskolan, och det finns skäl att tro att det beror på en intellektuell funktionsnedsättning, ska skolan erbjuda en utredning inför mottagning i anpassad grundskola.

Plats i anpassad grundskola

En utredning inför mottagning i anpassad grundskola innehåller en pedagogisk, psykologisk, social och medicinsk bedömning för att ge en så allsidig bild som möjligt av eleven. Därefter beslutas om eleven blir mottagen i den anpassade grundskolan. Du som vårdnadshavare får information om skolform, arbetssätt och kursplaner samt möjlighet att besöka den anpassade grundskolan.

Anpassad grundskola har en egen läroplan som omfattar utbildning i ämnen eller inom ämnesområden, eller en kombination av dessa.

Klasser för anpassad grundskolas elever finns på Kronaskolan och Aroseniusskolan i Älvängen. Det finns även elever som läser enligt den anpassade skolans läroplan i grundskoleklasser på andra skolor.

Anpassad gymnasieskola

Ale kommun har ingen egen anpassad gymnasieskola utan köper platser från andra kommuner i Göteborgsområdet.

Kontakt

Ledning åk 1-9

Rektor

Elma Dzanic

Biträdande rektor

Hannes Wolff

Frånvaroanmälan

Teletjänst på svenska 0515-869 57

Teletjänst på arabiska 0515-77 66 05

Teletjänst på engelska 0515-77 66 06

Via webben ale.skola24.se Länk till annan webbplats.

 

Anpassad grundskola 1–6

Expedition

telefon 0303-70 36 30

Administratör

Ann-Christine Hult

Skolsköterska

Christine Morén Skoglund, telefon 0303-70 36 55

Skolkurator

Weronica Bergkvist

Anpassad grundskola 7–9

Expedition

telefon 0303-70 34 47

Administratör

Zeljka Bjelica

Skolsköterska

Natalie Algar

Skolpsykolog

Dinah Borenstein

Studie- och yrkesvägledare

Britt Hallgren

 

 

Postadress

Ale kommun

Anpassad grundskola

449 80 Alafors

 

Hitta hit

Kronaskolan 1-6

Myternas väg 1, Älvängen

Aroseniusskolan 7-9

Vallmovägen, Älvängen

Uppdaterades: 14 maj 2024
Informationsägare: Utbildningsförvaltningen