Länk till startsidan

Försäkringar

Ale kommun har tecknat en kollektiv olycksallsförsäkring hos Svedea för bland andra barn och ungdomar i kommunen. För elever som går ut grund- eller gymnasieskola gäller försäkringen till och med 1 september det år eleven går ut skolan.

Om du drabbas av olycksfall

 • Sök läkare eller tandläkare som är ansluten till försäkringskassan.
 • Spara alla kvitton.
 • Om taxi behövs mellan hemmet och skolan eller verksamheten på grund av olycksfallet måste detta styrkas med intyg från behandlande läkare. Av intyget måste framgå under vilken tid taxi beviljats.
 • Innan taxiresorna påbörjas måste Svedea kontaktas för godkännande.
  Efter bekräftelse från Svedea kan beställning av taxiresor göras. Uppgift om adresser, skoltider med mera lämnas till taxi.
 • Resekostnader till och från behandlingar ersätts i första hand från landstinget. Begär alltid Intyg om utbetald reseersättning.

Försäkringsbesked: Kollektiv olycksfallsförsäkring för Ale kommun Pdf, 2 MB.

Skadeanmälan

Om ditt barn skadar sig anmäler du det till Svedea. Fyll i skadeanmälan Länk till annan webbplats. på Svedeas webbplats och skicka till Svedea AB, Skador företag, Box 3489, 103 69 Stockholm.

Du kan också ringa direkt till Svedea om du har frågor eller om anmälan gäller akuta skador via telefon 0771-16 01 99 eller e-post skadorforetag@svedea.se

Försäkringen gäller under hela dygnet

 • Barn och ungdomar 0–19 år (till dess de gått ut gymnasiet) som är folkbokförda i Ale kommun
 • Ensamkommande flyktingbarn och ungdomar
 • Socialsekreterare och personal inom individ- och familjeomsorgen
 • Personal i uppsökande verksamhet

Försäkringen gäller under skol- och verksamhetstid

 • Elever i kommunal vuxenutbildning
 • Elever i komvux som anpassad utbildning
 • SFI-elever
 • Personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder
 • Personer enligt LSS, LVU, LVM och SOL
 • Övriga deltagare i kommunal verksamhet

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon 0303-70 30 00

E-post kommun@ale.se

Öppettider

Måndag–fredag kl 08.00–16.30

Ytterligare telefontid tisdag kl 16.30–18.00

 

Postadress

Ale kommun

449 80 Alafors

Hitta hit

Ale torg 7, Nödinge

Uppdaterades: 14 maj 2024
Informationsägare: Utbildningsförvaltningen