Länk till startsidan

Elevhälsa och särskilt stöd

Alla barn och elever behöver stöd i sin utveckling. En del barn behöver mer hjälp än andra för att klara skolarbetet. På skolan finns sjuksköterska och kurator, samt läkare och psykolog kopplad till skolan. En god skolmiljö kräver också ett bra samarbete mellan skolan och vårdnadshavarna.

Glad kvinna och glatt barn.

Foto: Yuri Arcurs/Mostphotos.

Elevhälsan

Elevhälsans uppdrag är främst att vara förebyggande och hälsofrämjande. Skolsköterska, skolkurator/socialpedagog, skolpsykolog och skolläkare ingår i den centralt organiserade elevhälsan med en egen chef men det dagliga arbetet på skolan samordnas och leds av respektive rektor.

Särskilda behov, extra stöd

När elever i grundskolan och i grundsärskolan riskerar att inte nå kunskapsmålen gör skolan en utredning. Om utredningen visar att eleven behöver särskilt stöd tar skolan fram ett åtgärdsprogram.

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon 0303-70 30 00

E-post kommun@ale.se

Öppettider

Måndag–fredag kl 08.00–16.30

Ytterligare telefontid tisdag kl 16.30–18.00

 

Postadress

Ale kommun

449 80 Alafors

Hitta hit

Ale torg 7, Nödinge

Uppdaterades: 14 maj 2024
Informationsägare: Utbildningsförvaltningen