Länk till startsidan

Betyg och bedömning

Enligt läroplanen ska läraren väga in allt som eleven visat att eleven kan när läraren sätter betyg och bedöma de kunskaperna mot de nationella betygskriterierna. Betyget blir då en sammantagen bedömning av all kunskap som eleven visar i slutet av varje termin.

Betyg i grundskolan

Elever i grundskolan får betyg första gången i slutet av höstterminen i årskurs 6. Eleven får då betyg i alla ämnen som eleven fått undervisning i. Sedan får eleven ett nytt betyg varje termin fram till våren i årskurs 9 när slutbetyget sätts.

Betygsskalan har sex steg: A, B, C, D, E och F. Betygen A–E är godkända betyg medan F är ett icke godkänt betyg. Betygssteget F används inte i anpassad grundskola. Om läraren inte har tillräckligt med underlag för att göra en bedömning av elevens kunskaper i ett ämne sätts inget betyg. Det kan hända om eleven exempelvis varit frånvarande. Det markeras med ett streck (-) i betygsdokumentet. Det är elevens lärare i respektive ämne som fattar beslut om betyget. Ett satt betyg kan inte överklagas.

Om eleven inte uppnår betygskriterierna för betyget E när ett slutbetyg ska sättas, vårterminen i årskurs 9, ska skolan ge en skriftlig bedömning av elevens kunskapsutveckling. Av bedömningen får också de stödåtgärder som har vidtagits framgå. Det är med slutbetyget eleven söker vidare till gymnasieskolan. Elever i anpassad grundskola som läser ämnen får betyg om eleven eller elevens vårdnadshavare begär det.

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon 0303-70 30 00

E-post kommun@ale.se

Öppettider

Måndag–fredag kl 08.00–16.30

Ytterligare telefontid tisdag kl 16.30–18.00

 

Postadress

Ale kommun

449 80 Alafors

Hitta hit

Ale torg 7, Nödinge

Uppdaterades: 14 maj 2024
Informationsägare: Utbildningsförvaltningen