Länk till startsidan

Fritidsklubb

Fritidsklubb är en pedagogisk verksamhet för barn i årskurs 4–6 som är öppen efter skolan fram till kl 17.00. Där kan barnet hänga med sina kompisar, prova på olika aktiviteter, få hjälp med läxorna och äta gott mellanmål.

Skolans läroplan gäller inte för fritidsklubben (som för fritidshemmet) utan aktiviteterna anpassas till vad barnen som går där vill göra. till exempel spela spel, pyssla, läsa läxor, röra på sig och vara med på utflykter.

Vem får gå på fritidsklubb?

Alla elever i årskurs 4–6 har får vara på fritidsklubben om vårdnadshavaren ansöker om det, oavsett vad du som vårdnadshavarna har för sysselsättning. Fritidsklubben är frivillig och det är du som vårdnadshavare som avgör när och hur ofta barnet ska vara där - på skolveckornas eftermiddagar, bara på loven, eller både och. Du behöver ansöka om plats på fritidsklubben även om ditt barn har haft fritidshem i årskurs 3.

Fritidsklubb på morgonen

Fritidsklubben är inte öppen på morgonen, men när vi byter från fritidshem till fritidsklubb under hösten 2024 kan barnet få skolbarnsomsorg på morgonen om du behöver det. Om du har behov av fortsatt morgonomsorg för ditt barn i årskurs 4-6 under höstterminen 2024 ansöker du om fritidshem och inte fritidsklubb i e-tjänsten för fritids Länk till annan webbplats.. Då går barnet på fritidshemmet på morgonen tillsammans med barn i årskurs 3 och yngre beroende på hur det fritidshemmet är organiserat. Då gäller fritidshemstaxa. Morgonomsorg för fritidsklubbsbarn finns bara under hösten 2024.

Öppettider

Fritidsklubben har öppet från skolans slut till kl 17.00.
Under lov har fritidsklubben öppet kl 09.00–17.00, förutom vecka 28–31 då fritidsklubben har stängt.

Barnomsorg under veckorna 28–31

Om du behöver barnomsorg under veckorna när fritidsklubben är stängd behöver du göra en särskild ansökan om sammanslaget fritids.

Skolskjuts

Barn som inte har fritidshem eller fritidsklubb har möjlighet att ansöka om skolskjuts. Kommunen gör en individuell prövning för varje ansökan där kommunen bland annat bedömer trafikförhållanden och avstånd.

Skolskjuts

Avgift

• Efter skolans slut fram till kl 17.00 kostar 1 000 kr per termin
• Efter skolans slut fram till kl 17.00 samt på skollov (kl 09.00-17.00) kostar 1 900 kr per termin
• Bara på skollov kl 09.00-17.00 kostar 1 000 kr per termin

Terminsavgiften debiteras per kvartal. Avgiften inkluderar måltider, utflykter och all den verksamhet som erbjuds.

Alternativ till fritidsklubb

Om ditt barn behöver särskilt stöd i sin utveckling på grund av fysiska, psykiska eller andra särskilda skäl ansöker du om plats på fritidshem i stället. Då går barnet på fritidshemmet tillsammans med barn i årskurs 3 och yngre.

Säga upp plats

Uppsägning av plats görs minst en månad före brytdatum eller terminsslut. Om uppsägningen
görs senare debiteras hela nästkommande kvartal. Tänk på att ni som vårdnadshavare behöver säga upp platsen var och en för sig om ni bor på olika adresser.

Säga upp barnets plats (e-tjänst) Länk till annan webbplats.

Du betalar för platsen under hela uppsägningen oavsett om platsen används eller inte. Om tiden mellan två placeringar är mindre än 90 dagar behöver du även betala för den lediga perioden.

Bakgrund

Genomlysningsuppdrag i kommunfullmäktiges verksamhetsplan från 2023, utbildningsnämndens nämndplan med budget för 2024 samt beslut 7 maj om verksamhet samt taxor för fritidsklubb.

Uppdaterades: 23 maj 2024
Informationsägare: Utbildningsförvaltningen