Länk till startsidan

Frånvaroanmälan och schema

I Skola24 finns ditt barns skolschema och det är här som du anmäler frånvaro för barnet. Frånvaro kan anmälas på telefon, i mobilapp eller på webben.

Skola24

I Skola24 hanterar Ale kommun närvaro för elever i våra kommunala grundskolor. Här anmäler du frånvaro, lämnar in schema för fritids och ser ditt barns skolschema.

Anmäla frånvaro

Om ditt barn inte ska komma till skolan behöver du anmäla barnets frånvaro. Det behöver göras före klockan 08:00. Du kan anmäla frånvaro via telefon för en dag i taget. Frånvaro kan också anmälas för upp till fem dagar i följd via appen eller på webben.

SMS-avisering för ogiltig frånvaro

Du får alltid sms om ditt barn är ogiltigt frånvarande från skolan. Om eleven till exempel kommer sent till lektioner, uteblir från skolan trots avslag på ledighetsansökan eller avviker från lektioner får du rapport om det i Skola24. Frånvaron syns sedan i terminsbetygen.

Appen Skola24

Skola24 laddas ner där appar finns. Du kan logga in med ditt bank-ID eller användarkonto. Om du vill använda BankID letar du reda på Ale kommun i rullistan. Om du vill använda ett användarkonto ska du välja Skola24 användarkonto. Har du inget användarkonto kontaktar du expeditionen på barnets skola.

När du loggat in väljer du Frånvaroanmälan och följer instruktionerna.

Skola24 web

Telefon24

Uppdaterades: 14 maj 2024
Informationsägare: Utbildningsförvaltningen