Länk till startsidan

Läsa modersmål

Modersmål är ett frivilligt ämne som du kan ansöka om att få läsa. Det finns en egen kursplan och du får omdömen och betyg precis som i alla andra ämnen.

Ansökan om modersmålsundervisning

Sista ansökningsdag för att påbörja modersmålsundervisning på höstterminen är den 15 april och för vårterminen den 15 november. Du kommer att få information om när undervisningen startar och hur den går till kort efter terminsstart. Det beror på att modersmålsundervisning kräver minst fem startande elever. Därför är det viktigt att skicka in en ansökan även om det inte finns någon undervisningsgrupp för tillfället.

För att få undervisning i modersmål måste du som elev ha grundläggande kunskaper i ditt modersmål och dagligen använda språket i umgänget med familjen. Det sistnämnda gäller inte adopterade barn eller elever med ett minoritetsspråk som modersmål. Eleven kan bara få undervisning i ett modersmål.

Ansöka om modersmålsundervisning (e-tjänst) Länk till annan webbplats.

Nationella minoritetsspråk

Sverige har fem nationella minoritetsspråk: finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska. Här gäller utökad rätt till modersmålsundervisning som bland annat betyder att du kan få modersmålsundervisning i de även på nybörjarnivå. Det finns heller inget minimikravet på antal elever (SFS 2008:97).

Flera språk – fler möjligheter

Språk är en tillgång som ska utvecklas och utnyttjas. Det är en stor fördel för samhället att många människor är flerspråkiga.

Svensk forskning visar att elever som kontinuerligt deltagit i modersmålsundervisning:

  • har högre betyg i svenska, engelska och matematik.
  • behärskar svenska bättre än andra flerspråkiga elever.
  • är tryggare och trivs bättre i skolan än andra flerspråkiga elever.
  • behärskar abstrakta begrepp bättre än andra flerspråkiga elever.
    lär sig mycket om det nya landet.
  • utgör en brygga till integrationen i den nya kulturen.

Hämtat från Skolverkets rapport 2002: "Flera språk — flera möjligheter"

Fick du hjälp av informationen på sidan?Godkännande av datalagring (obligatorisk) * (obligatorisk)
Godkännande av datalagring (obligatorisk)

Uppdaterades: 15 november 2023
Informationsägare: Utbildningsförvaltningen