Länk till startsidan

Kommunala aktivitetsansvaret KAA

Om du är under 20 år och inte går på gymnasiet, anpassad gymnasieskola eller andra studier ska kommunen erbjuda dig vägledning. Det kallas för Kommunalt aktivitetsansvar (KAA) och är till för att du ska få hjälp att ha en meningsfull sysselsättning som kan leda till studier eller arbete.

Vi kontaktar dig

Om du, av någon anledning, avbryter din utbildning på gymnasieskolan, anpassad gymnasieskola eller andra studier kontaktar vi dig. Att studera, arbeta eller ha någon annan sysselsättning leder oftast till bättre hälsa och bättre möjligheter för framtiden.

Aktivtitetsansvaret gäller för ungdomar som inte påbörjat eller fullföljt utbildning på nationellt program i gymnasieskola, anpassad gymnasieskola eller motsvarande utbildning.

För dig som arbetar inom skola

För dig som arbetar inom skola hänvisar vi till KAA kontaktformulär för skolor.

Om du inte vet vad du vill göra

Även om du inte vet vad du vill göra är du välkommen att kontakta oss. Tillsammans utformar vi en plan som utgår från just dina styrkor, önskemål och drömmar. Du kanske behöver hjälp med att söka studier eller arbete, hitta motivation eller få hjälp med ditt mående. Du kan få vägledning av en studie- och yrkesvägledare eller få hjälp att hitta en praktikplats som kan leda till arbete. Om du inte vill träffas kan vi ha kontakt via telefon, sms, e-post eller Teams.

Kontaktformulär

För att vi ska kunna kontakta dig blir vi tacksamma om du fyller i dina uppgifter.
Vad gör du just nu? * (obligatorisk)
Vad gör du just nu?
Har du examen från gymnasiet * (obligatorisk)
Har du examen från gymnasiet
Jag vill bli kontaktad på detta sätt
Jag vill bli kontaktad på detta sätt

Se till att du har fyllt i kontaktuppgifterna ovan.


Mer information

Kommunalt aktivitetsansvar, skollagen SFS 2010:800, 29 kap 9 §

Kontakt

Kommunala aktivitetsansvaret

Koordinator

Susanne Barre,

telefon 0704-32 07 36

e-post susanne.barre@ale.se

Uppdaterades: 14 maj 2024
Informationsägare: Utbildningsförvaltningen