Länk till startsidan

Aroseniusskolan 7–9

Aroseniusskolan ligger i Älvängen och har cirka 460 elever.

Entrén till Aroseniusskolan.

Foto: Ale kommun.

Vi strävar efter att vara en skola där elever och pedagoger har arbetsro och känner trygghet, en skola som fokuserar på kunskapsutveckling och som medverkar till att alla elever utvecklar en positiv självbild. Vi har höga förväntningar på våra elever och tror att alla elever kan och vill utbilda sig. Eleverna har inflytande och känner sig delaktiga i verksamheten. Hos oss möter vi varandra med respekt och empati.

Organisation

Förutom ett fyrtiotal lärare har skolan en mycket kvalificerat elevhälsoteam, där specialpedagoger, kuratorer, skolsköterska och studie- och yrkesvägledare ingår.

I verksamheten ingår även anpassad grundskola.

Kontakt

Aroseniusskolan 7–9

Expedition telefon 0303-70 34 47

E-post aroseniusskolan@ale.se

Frånvaroanmälan

Teletjänst på svenska 0515-869 57

Teletjänst på arabiska 0515-77 66 05

Teletjänst på engelska 0515-77 66 06

Via webben ale.skola24.se Länk till annan webbplats.

År 7–9

Rektor

Annika Egle Svensson

Biträdande rektor

Marianne Alfredsson

Verksamhetssamordnare

John Nordberg

Skoladministratör

Zeljka Bjelica

Skolsköterska

Natalie Algar
telefon 0303-70 34 52

Studie- och yrkesvägledare

Linda Gadeborg

Skolkurator

Tara Koda

Postadress

Ale kommun

Aroseniusskolan

449 80 Alafors

Hitta hit

Vallmovägen, Älvängen

Uppdaterades: 14 maj 2024
Informationsägare: Utbildningsförvaltningen