Länk till startsidan

Bohusskolan F–9

På toppen av en kulle, med utsikt över Göta älvdalen och Bohus centrum, ligger Bohusskolan, som består av flera vackra och funktionella skolhus. Här går det omkring 600 elever.

Barn springer på Bohusskolans skolgård.

Foto: Ale kommun.

Vi formar tillsammans med hemmet trygga, bildade och självständiga unga – framtidens vuxna. Undervisningen kännetecknas av tydlighet och bekräftande. Den är samtidigt individanpassad, flexibel och planerad med elevernas inflytande efter kurs- och läroplan. Vi som arbetar på Bohusskolan är trygga i vår yrkesroll och arbetar för att bedriva en tydlig och inspirerande undervisning, där eleverna ges ledning och stimulans att utifrån sina egna förutsättningar kunna utvecklas så långt som möjligt.

Alla elever ska trivas

Skolans motto är att alla elever ska trivas och känna sig trygga i skolan. För att skapa en sådan positiv miljö tar all personal, oavsett funktion, en aktiv del i arbetet med våra elever.

Läsinlärning

Det är i dagens moderna informationssamhälle av yttersta vikt att läsningen fungerar problemfritt. Därför satsar skolan mycket tid och resurser på läsinlärning och läsförståelse. Bland våra äldre elever satsar vi mycket på ett ämnesintegrerat arbetssätt.

Vision

  • Bohusskolans undervisning ska kännetecknas av tydlighet och bekräftande. Undervisningen ska vara individanpassad, flexibel och planerad med eleverna efter kurs- och läroplan.
  • Bohusskolan ska kännetecknas av samsyn, tolerans och trygghet.
  • Bohusskolans personal ska vara trygg i sin yrkesroll samt bedriva en tydlig och inspirerande undervisning. Genom sin kompetens ska personalen se till att barn och elever ges ledning och stimulans för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt.
  • Bohusskolan ska tillsammans med hemmet forma trygga, bildade och självständiga unga – framtidens vuxna.

Kontakt

Bohusskolan F–9

Expedition telefon 0303-70 31 36
E-post bohusskolan@ale.se

Fritids

Morgonfritids

Kl 06.00–07.30

Telefon 0702-18 38 52

Arken 1

Kl 07.30–16.20

Telefon 0704-32 06 91

Arken 2

Kl 07.30–16.20

Telefon 0725-19 22 68

Eken

Kl 07.30–16.20

Telefon 0725-24 62 28

Kullen

Kl 07.30–16.20, kvällsfritids

Telefon 0766-08 34 03

Frånvaroanmälan

Teletjänst på svenska 0515-869 57

Teletjänst på arabiska 0515-77 66 05

Teletjänst på engelska 0515-77 66 06

Via webben ale.skola24.se Länk till annan webbplats.

Rektor

Aida Jovicevic

Biträdande rektor

Kristina Hellström

Verksamhetssamordnare

Annika Johansson Krotz

Verksamhetssamordnare

Annika Nordenberg

Skoladministratör

Annika Nordenberg

Skoladministratör

Helén Sjöstrand

Skolsköterska

Sara Lundgren,
telefon 0303-70 31 43

Skolsköterska

Elisabeth Borgenstierna,
telefon 0303-70 34 43

Skolkurator

Emma Burevik

Studie- och yrkesvägledare

Louise Paulsson

Postadress

Bohusskolan

Ale kommun

449 80 Alafors

Hitta hit

Skolvägen 12, Bohus

Uppdaterades: 14 maj 2024
Informationsägare: Utbildningsförvaltningen