Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Skolval

Har du ett barn som ska börja förskoleklass eller årskurs 7 till hösten? I januari månad är det skolval. Du erbjuds plats i kommunal skola utifrån sin folkbokföringsadress, men kan alltid önska en annan skola om du vill.

När skolvalet öppnar erbjuds du den skola som barnet tillhör utifrån vart barnet bor, men du kan också önska en annan skola för ditt barn om du vill.

Du kan välja bland skolorna i kommunen och kommunen ska i första hand utgå från vårdnadshavarens önskemål. Om du önskar en annan skola i kommunen än den som är reserverad kan ditt barn få skolplacering där i mån av plats. Det är kommunen som avgör hur många elever som får plats på varje skola. När antalet elever överstiger antalet tillgängliga platser på skolan bedömer kommunen vilka elever som har företräde till en plats på skolan utifrån urvalskriterierna.

Utbildningsnämnden har tagit beslut om följande antagningsprinciper om efterfrågan överstiger antalet tillgängliga platser.

  1. Elev i behov av särskilt stöd av pedagogisk eller social karaktär som har behov av att placeras vid en viss skolenhet.
  2. Elev som bor inom skolupptagningsområdet och är folkbokförd i kommunen
  3. Relativ närhet
  4. Syskonförtur - Gäller endast årskurs F-3. Barnet har äldre syskon som går på den aktuella skolan det läsåret barnet ska börja. Syskonen ska vara folkbokförda på samma adress.
  5. Elev boende inom Ale kommun men utanför skolupptagningsområdet, med hänsyn taget till relativ närhet.
  6. Elev boende utanför Ale kommun

 

Skolval 2023 - Viktiga datumErbjudande om skolplacering skickas ut till vårdnadshavare
Erbjudandet skickas ut via e-post.

2 januari

E-tjänsten för skolval öppnar
Nu kan vårdnadshavare logga in i e-tjänsten och besvara
erbjudandet alternativt önska annan skola.

3 januari

E-tjänsten för skolval stänger
Sista dagen för vårdnadshavare att besvara erbjudandet
alternativt önska annan skola.

22 januari

Besked om skolplacering skickas ut till vårdnadshavare
Beskedet skickas ut via sms.

senast 1 april

Fritidshemsverksamheterna öppnar

7 augusti

Höstterminens första skoldag

21 augusti

Om du inte får något besked via sms kan det bero på att kommunen har fel mobilnummer till dig. Vi ber dig då att logga in i e-tjänsten för skolval med hjälp av Bank ID. Där kan du se beskedet. Tänk på att lägga in rätt mobilnummer samtidigt.

Flyttar du till Ale kommun under tiden som skolvalet pågår och har barn som ska börja förskoleklass eller årskurs 7 till hösten 2023? Då behöver du ansöka om skola själv, antingen via e-tjänst för grundskola eller via blankett.

Om ditt barn är folkbokfört i Ale kommun men önskar placering på en kommunal eller fristående skola i en annan kommun, eller en fristående skola i Ale kommun? Då kan du som vårdnadshavare ansöka om plats genom att kontakta och lämna in en ansökan direkt till den önskade skolan. Beslut fattas av rektor på den kommunala eller fristående skolan och inte Ale kommun. Vid erbjuden skolplacering ska detta anmälas till Ale kommun under skolvalsperioden.

Om ditt barn är folkbokfört i Ale kommun och ska börja i årskurs 7 till höstterminen 2023, kommer ni få ett skolerbjudande i Ale kommuns skolor. Tänk på att du som vårdnadshavare behöver besvara erbjudandet även om ni väljer att ert barn ska gå kvar i skola i annan kommun eller fristående skola.

Om ditt barn är folkbokfört i annan kommun och har en nuvarande placering i någon av Ale kommuns skolor har du inte fått ett erbjudande om skolplacering. Önskar du som vårdnadshavare att ditt barn ska fortsätta sin skolgång i Ale kommun, ansöker du om ett skolbyte i Ales e-tjänst för skolbyte. Placering erbjuds i mån av plats.

Tänk på att om du väljer en annan skola än din anvisade skola kan det påverka din möjlighet till skolskjuts. Skolskjuts kan erbjudas om det sker utan organisatorisk eller ekonomisk svårighet för kommunen. Det vill säga att du kan vara berättigad till busskort om du hade varit det till din anvisade skola och uppfyller övriga kriterier. Du kan däremot aldrig bli beviljad taxi till någon annan skola än din anvisade skola.

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den