Länk till startsidan

Parkeringstillstånd

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade gäller normalt på gator, vägar och allmänna parkeringsplatser som står under kommunens förvaltning.

Vem kan få ett parkeringstillstånd för rörelsehindrad?

Du som har svårigheter att förflytta dig till eller från fordonet inom rimligt gångavstånd från parkeringsplatsen kan beviljas parkeringstillstånd.

Normalt beviljas parkeringstillstånd till fordonets förare. Tillstånd för passagerare beviljas bara i undantagsfall då passageraren inte kan vänta ensam medan föraren parkerar. Detta kan vara aktuellt vid exempelvis balansrubbningar eller allvarlig yrsel. Normalt anses föraren kunna lämna av den rörelsehindrade passageraren vid målpunkten och därefter köra till en plats där fordonet kan parkeras på vanligt vis.

Vid psykiska problem, exempelvis fobier, utfärdas tillstånd endast om läkare med specialistkompetens i psykiatri utfärdar intyg. Även i vissa andra fall kan specialistutlåtande komma att krävas.

Var gäller tillståndet?

Tillståndet gäller över hela Sverige och i de flesta europeiska länder. Besked om giltighet utomlands kan ges av handikapporganisationerna eller från respektive lands ambassad.

Giltighet

Parkeringstillståndet är personligt. Är tillståndet utfärdat för förare får det endast användas när innehavaren själv kör fordonet. Är tillståndet utfärdat för passagerare är det endast giltigt då den person det utfärdats för åker med som passagerare.

Så här ansöker du

Ansökan kan vara skriftlig, muntlig eller göras via Ale kommuns e-tjänst. Kontakta kontaktcenter om du vill veta hur du ska gå till väga för att ansöka om hjälp på telefon 0303-70 30 00 eller e-post kommun@ale.se.

Du kan ansöka på vår blankett ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade Pdf, 436 kB..

Handläggningstid

Normalt är handläggningstiden cirka fyra till sex veckor från det att du skickat in en komplett ansökan. Vid behov av ytterligare utredning eller vid ett eventuellt beslut om avslag kan längre handläggningstid förekomma.

Överklagan

Om du inte får det stöd du vill ha kan du överklaga beslutet inom tre veckor efter att du har fått det skriftliga beslutet. Kontakta din socialsekreterare på kommunen för att få hjälp.

Förnyelse av parkeringstillstånd

Parkeringstillstånd kan utfärdas för högst fem år. Ett tillstånd som gått ut förnyas inte automatiskt. Ny ansökan måste lämnas in och prövningen sker då utan hänsyn till det tidigare tillståndet.

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon 0303-70 30 00

E-post kommun@ale.se

Öppettider

Måndag–fredag kl 08.00–16.30

Ytterligare telefontid tisdag kl 16.30–18.00

 

Postadress

Ale kommun

449 80 Alafors

Hitta hit

Ale torg 7, Nödinge

Uppdaterades: 14 maj 2024
Informationsägare: Socialförvaltningen