Länk till startsidan

Parkering och laddplats

I Ale är det gratis att parkera på allmänna kommunala parkeringsplatser. Såvida inget annat anges gäller 24 timmars parkering under helgfria vardagar. Lördag-söndag är det ingen tidsbegränsning.

hand som stoppar in laddkabel i elbil

Fotograf: Victoria Henriksson/Scandinav

Parkeringsavgifter

I Ale är det fritt att parkera på gator, vägar och parkeringar på allmän plats. På mark som ägs av till exempel bostadsbolag kan andra parkeringsregler gälla.

Parkeringsanmärkning (böter)

En parkeringsanmärkning är en parkeringsböter som utfärdas på så kallad allmän platsmark, vilket exempelvis är gator, vägar och torg.

Det är Transportstyrelsen som sköter administrationen av parkeringsanmärkningar som är utfärdade på kommunens gator.

Om du tycker att du fått en felaktig parkeringsanmärkning ska du vända dig till Polisen.

På Transportstyrelsens webbplats finns mer information Länk till annan webbplats. om hur du gör för att betala en anmärkning och hur du går till väga för att överklaga en parkeringsanmärkning.

Felparkeringsavgifter i Ale

  • 700 kronor/tillfälle vid otillåten parkering på en parkeringsplats avsedd för rörelsehindrade.
  • 500 kronor/tillfälle vid övrig otillåten parkering, som exempelvis parkering i terräng, nära övergångsställe eller korsning med mera.
  • 300 kronor/tillfälle vid parkering längre tid än tillåtet på den aktuella platsen.

Kontrollavgift (böter)

En kontrollavgift är en parkeringsböter som utfärdas på kvartersmark, där antingen kommunen eller någon annan är markägare. Det kan exempelvis röra sig om en parkering utanför ett köpcentrum eller vid en skola. Vem som ansvarar för parkeringsövervakningen på den aktuella platsen ska vara uppskyltat med namn och kontaktuppgift.

En kontrollavgift ska överklagas till den som utfärdat kontrollavgift och du ska inte betala avgiften innan du överklagar beslutet.

Pendelparkering

Det finns pendelparkeringar vid Älvängens resecentrum, Hålanda kyrka, Albotorget, Bohus centrum, Nol station, Nödinge station och Surte station. Observera att även pendelparkeringarna har max 24 timmars tillåten parkeringstid under helgfria måndagar till fredagar.

I vår webbkarta Länk till annan webbplats. kan du se placeringen för alla pendelparkeringar samt laddplatser för elbilar.

På Västtrafiks webbplats kan du läsa mer om restider från pendelparkeringarna, vilka busslinjer som går där och hur många parkeringsplatser där finns.

Hitta pendelparkeringar, Västtrafik Länk till annan webbplats.

Parkeringsregler

I trafikförordningen finns de grundläggande bestämmelserna om hur du får stanna och parkera. Förbud mot att stanna eller parkera enligt dessa regler anges inte med vägmärke utan du måste kunna dem ändå. Det finns också lokala bestämmelser om parkering, dessa är utmärkta med vägmärke.

Parkeringsregler, transportstyrelsen.se. Länk till annan webbplats.

Riktlinjer för parkeringstal

För att skapa en god tillgänglighet för bilister och cyklister samt att förebygga problem med otillräcklig parkering har samhällsbyggnadsnämnden antagit riktlinjer för parkeringstal som används vid bygglov och detaljplanearbete.

Riktlinjer för parkeringstal, Ale kommun. Pdf, 5 MB.

Person i rullstol
Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Du som har svårigheter att förflytta dig till eller från fordonet inom rimligt gångavstånd från parkeringsplatsen kan beviljas parkeringstillstånd.

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon 0303-70 30 00

E-post kommun@ale.se

Öppettider

Måndag–fredag kl 08.00–16.30

Ytterligare telefontid tisdag kl 16.30–18.00

 

Postadress

Ale kommun

449 80 Alafors

Hitta hit

Ale torg 7, Nödinge

Uppdaterades: 14 maj 2024
Informationsägare: Samhällsbyggnadsförvaltningen