Länk till startsidan

Parkering och laddplats

I Ale är det gratis att parkera på allmänna kommunala parkeringsplatser. Såvida inget annat anges gäller 24 timmars parkering under helgfria vardagar. Lördag-söndag är det ingen tidsbegränsning.

hand som stoppar in laddkabel i elbil

Fotograf: Victoria Henriksson/Scandinav

Parkeringsavgifter

I Ale är det fritt att parkera på gator, vägar och parkeringar på allmän plats. På mark som ägs av till exempel bostadsbolag kan andra parkeringsregler gälla.

Parkeringsanmärkning (böter)

Det är Transportstyrelsen som sköter administrationen av parkeringsanmärkningar som är utfärdade på kommunens gator.

Om du tycker att du fått en felaktig parkeringsanmärkning ska du vända dig till Polisen.

På Transportstyrelsens webbplats finns mer information Länk till annan webbplats. om hur du gör för att betala en anmärkning och hur du går till väga för att överklaga en parkeringsanmärkning.

Felparkeringsavgifter i Ale

  • 700 kronor/tillfälle vid otillåten parkering på en parkeringsplats avsedd för rörelsehindrade.
  • 500 kronor/tillfälle vid övrig otillåten parkering, som exempelvis parkering i terräng, nära övergångsställe eller korsning med mera.
  • 300 kronor/tillfälle vid parkering längre tid än tillåtet på den aktuella platsen.

Pendelparkering

Det finns pendelparkeringar vid Älvängens resecentrum, Hålanda kyrka, Albotorget, Bohus centrum, Nol Pressbyrån, Nödinge bussterminal och Surte norra. Observera att även pendelparkeringarna har max 24 timmars tillåten parkeringstid under helgfria måndagar till fredagar.

I vår webbkarta Länk till annan webbplats. kan du se placeringen för alla pendelparkeringar samt laddplatser för elbilar.

På Västtrafiks webbplats kan du läsa mer om restider från pendelparkeringarna, vilka busslinjer som går där och hur många parkeringsplatser där finns.

Hitta pendelparkeringar, Västtrafik Länk till annan webbplats.

Parkeringsregler

I trafikförordningen finns de grundläggande bestämmelserna om hur du får stanna och parkera. Förbud mot att stanna eller parkera enligt dessa regler anges inte med vägmärke utan du måste kunna dem ändå. Det finns också lokala bestämmelser om parkering, dessa är normalt utmärkta med vägmärke.

Mer information om parkeringsregler hittar du hos Transportstyrelsen. Länk till annan webbplats.

Riktlinjer för parkeringstal

För att skapa en god tillgänglighet för bilister och cyklister samt att förebygga problem med otillräcklig parkering har samhällsbyggnadsnämnden antagit riktlinjer för parkeringstal som används vid bygglov och detaljplanearbete.

Riktlinjer för parkeringstal, Ale kommun. Pdf, 5 MB.

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon 0303-70 30 00

E-post kommun@ale.se

Öppettider

Måndag–fredag kl 08.00–16.30

Ytterligare telefontid tisdag kl 16.30–18.00

 

Postadress

Ale kommun

449 80 Alafors

Hitta hit

Ale torg 7, Nödinge

Fick du hjälp av informationen på sidan?Godkännande av datalagring (obligatorisk) * (obligatorisk)
Godkännande av datalagring (obligatorisk)

Uppdaterades: 18 december 2023
Informationsägare: Samhällsbyggnadsförvaltningen