Länk till startsidan

Ledsagning

Du som inte själv kan ta dig till och från aktiviteter kan ansöka om ledsagare.

Vad är ledsagning?

Ledsagning enligt Lag (1997:736) om färdtjänst

Om du behöver hjälp under resan utöver vad föraren kan ge, kan du ansöka om ledsagare. Behovet av ledsagare ska vara knutet till själva resan och inte till vistelsen vid resmålet.

Ledsagaren reser med gratis. Ledsagaren får inte själv vara färdtjänstberättigad. Ledsagaren måste kunna tillgodose ditt behov av hjälp. Ledsagaren ska påbörja och avsluta resan på samma plats som du. Ange i din ansökan att du behöver ledsagare.

Ledsagning enligt Socialtjänstlagen (SoL)

Om du är i behov av en stöd vid resans mål så kan du ansöka om en ledsagare som följer dig till och från aktiviteter. Insatsen är personlig och utgår från dina behov. Ledsagaren kommer vid önskad och överenskommen tidpunkt till hemmet eller annan mötesplats och följer dig till den önskade aktiviteten.

Att ha ledsagare enligt socialtjänstlagen (SoL) kostar dig ingenting, men du står själv för egna kostnader i samband med olika aktiviteter, resor etc.

Så här ansöker du

Ansökan kan vara skriftlig, muntlig eller göras via Ale kommuns e-tjänst.

Kontakta kontaktcenter på telefon 0303-70 30 00 eller e-post kommun@ale.se. Fråga efter Biståndsenheten eller din socialsekreterare om du redan har en sådan.

För ledsagning enligt SoL så kan du ansöka genom vår e-tjänst för bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL) Länk till annan webbplats. eller på vår blankett ansöka om bistånd enligt SoL Länk till annan webbplats..

För ledsagning enligt lagen om färdtjänst så kan du, om du inte redan har beviljats färdtjänst, ansöka om ledsagare i samband med att du ansöker om färdtjänst. Ansök med hjälp av blanketten Ansökan om färdtjänsttillstånd Pdf Länk till annan webbplats.eller via e-tjänsten färdtjänst Länk till annan webbplats..

Om du redan har beviljats färdtjänst så kontakta din socialsekreterare på Biståndsenheten via Kontaktcenter.

Utredning och beslut

När du har skickat in din ansökan gör kommunen en utredning och bedömer vilket behov du har och vilken hjälp du kan få. När beslutet är klart skickar vi hem det till dig.

Överklagan

Om du inte får det stöd du vill ha kan du överklaga beslutet inom tre veckor efter att du har fått det skriftliga beslutet. Kontakta din socialsekreterare på kommunen för att få hjälp.

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon 0303-70 30 00

E-post kommun@ale.se

Öppettider

Måndag–fredag kl 08.00–16.30

Ytterligare telefontid tisdag kl 16.30–18.00

 

Postadress

Ale kommun

449 80 Alafors

Hitta hit

Ale torg 7, Nödinge

Uppdaterades: 14 maj 2024
Informationsägare: Socialförvaltningen