Länk till startsidan

Sjukresor

En sjukresa är en resa mellan ditt hem och en vårdgivare, till exempel läkare, sjukgymnast, tandläkare eller kurator. Alla sjukresor grundar sig på en medicinsk bedömning. Din vårdgivare bestämmer om du har rätt till sjukresa.

Sjukresetaxi om du har färdtjänsttillstånd

Du som har ett kommunalt färdtjänsttillstånd har rätt att få ett reseintyg. Detta innebär att du har rätt att åka med sjukresetaxi till och från vårdinrättningar (sjukresor gäller resor som gäller vård, behandling och rehabilitering). Rätten till sjukresetaxi gäller då under samma period som ditt färdtjänsttillstånd.

Så får du reseintyg

Du ska skicka in ditt färdtjänsttillstånd till sjukreseenheten på Västra Götalandsregionen.

Regionens Hus
Sjukreseenheten
462 80 Vänersborg

Kontakt

Telefon 010-473 21 00 vardagar kl 08.00–12.00, e-post sjukresor@vgregion.se, fax 010-473 21 10

Kopia på beslut?

Om du behöver en kopia på ditt färdtjänstbeslut kontakta din socialsekreterare på telefon 0303-70 30 00.

Du som inte har ett färdtjänsttillstånd

Om du av hälsoskäl behöver resa med sjukresetaxi och inte har beviljats färdtjänst krävs ett reseintyg. Detta kan du ansöka om hos din vårdgivare. För mer information kontakta sjukreseenheten på Västra Götalandsregionen.

Sjukreseenheten Länk till annan webbplats.

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon 0303-70 30 00

E-post kommun@ale.se

Öppettider

Måndag–fredag kl 08.00–16.30

Ytterligare telefontid tisdag kl 16.30–18.00

 

Postadress

Ale kommun

449 80 Alafors

Hitta hit

Ale torg 7, Nödinge

Uppdaterades: 10 juni 2024
Informationsägare: Socialförvaltningen