Länk till startsidan

Klagomål på god man eller förvaltare

Om du har synpunkter eller klagomål på en god man, förvaltare eller förmyndare ska du som bor i Ale kommun framföra dessa till överförmyndarnämnden. Vi utreder alla klagomål som kommer in till oss.

Klagomål på god man, förvaltare eller förmyndare

Överförmyndarnämnden är ansvarig för att utöva tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare för dig som bor i Ale kommun.

För att kunna handlägga ett ärende som ett klagomål krävs i regel att klagomålet inkommer skriftligen till överförmyndarnämnden. I klagomålet ska du uppge den gode mannens namn, namnet på dig som är huvudman samt framföra de synpunkter eller det klagomål som du har. Om du har frågor kan du alltid kontakta överförmyndarnämnden innan du skickar in klagomålet.

En kopia av skrivelsen skickas till berörd god man eller förvaltare för att ge denne tillfälle att yttra sig. Efter att yttrandet inkommit utreder vi om någon åtgärd behöver vidtas.

Klagomål på överförmyndarnämnden

Om du har synpunkter eller klagomål på överförmyndarnämnden kan du självklart framföra dessa till oss. I första hand bör du framföra dina synpunkter skriftligen till oss.

Du skickar dina synpunkter till

Ale kommun
Överförmyndarenheten
449 80 Alafors

Du kan även skicka e-post till overformyndare@ale.se.

Du kan också vända dig till länsstyrelsen eller justitieombudsmannen (JO) om du har klagomål på överförmyndarnämndens verksamhet.

Länsstyrelsen Västra Götaland, lansstyrelsen.se Länk till annan webbplats.

JO – Riksdagens Ombudsmän Länk till annan webbplats.

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon 0303-70 30 00

E-post kommun@ale.se

Öppettider

Måndag–fredag kl 08.00–16.30

Ytterligare telefontid tisdag kl 16.30–18.00

 

Postadress

Ale kommun

449 80 Alafors

Hitta hit

Ale torg 7, Nödinge

Uppdaterades: 14 maj 2024
Informationsägare: Socialförvaltningen