Länk till startsidan

Ekonomiskt bistånd, försörjningsstöd

Försörjningsstöd är en tillfällig ekonomisk hjälp som du kan få från kommunen om du inte kan försörja dig på egen hand. Du måste först ha gjort vad du kan för att lösa din ekonomiska situation på annat sätt. Målet är att du så snabbt som möjligt ska bli självförsörjande.

Vem kan få ekonomiskt bistånd?

Du som saknar eller har låg inkomst kan ansöka om ekonomiskt bistånd. Du ska bo i Ale kommun och vara svensk medborgare eller ha ett beviljat uppehållstillstånd.

Så ansöker du om ekonomiskt bistånd

I filmen nedan kan du se hur en första kontakt går till och hur en utredning om ekonomiskt bistånd går till. Du får också se hur en vidare planering till självförsörjning kan se ut.

Filmen är på svenska men finns även att se på engelska, arabiska och persiska. Klicka på den vita knappen "Sv" så får du upp de olika språkalternativen.

Att ansöka första gången

För att ansöka om ekonomiskt bistånd för första gången behöver du ringa på telefon 0303-70 30 00. Telefontiden är helgfria vardagar måndag–fredag kl 08.30–09.30. Du ber sedan om att få bli kopplad till mottaget på försörjningsstödsenheten.

En socialsekreterare gör en preliminär bedömning om du har rätt till ekonomiskt bistånd. Du kan sedan bli kallad till ett personligt besök hos en socialsekreterare som gör en utredning och vidare planering. När vi har fått in alla handlingar som vi begärt och den information vi behöver fattar vi beslut om ifall du kan få ekonomiskt bistånd. Vi skickar beslutet med posten till din folkbokföringsadress.

Du kommer även att få träffa en arbetsmarknadscoach som tillsammans med dig gör en arbetsmarknadsplan där målet är att du så snart som möjligt ska komma ut i arbete eller studier.

För att vi ska kunna handlägga din ansökan snabbt och rättssäkert är det viktigt att du har med dig alla nödvändiga handlingar som vi begärt. Om du behöver hjälp med att fylla i ansökan eller om det är något du inte förstår är du välkommen att kontakta oss.

Hur mycket pengar kan jag få hjälp med?

Hur mycket pengar du kan få påverkas av vilka inkomster och utgifter du har. Summan räknas ut utifrån riksnormen för försörjningsstöd som gäller för alla kommuner i Sverige. På Socialstyrelsens webbplats kan du läsa om riksnormen och själv göra en provberäkning.

Riksnormen för försörjningsstöd, Socialstyrelsen Länk till annan webbplats.

Provberäkning ekonomiskt bistånd, Socialstyrelsen Länk till annan webbplats.

Att ansöka igen, återansökan

När du redan har försörjningsstöd ska du göra en ansökan varje månad. Du kan ansöka i e-tjänsten Länk till annan webbplats.. Om du inte kan ansöka i e-tjänsten kan du skicka in en blankett och de andra handlingarna med vanlig post.

När betalas pengarna ut?

Om du har lämnat din ansökan komplett med alla handlingar som krävs mellan datumen 15 och 20 varje månad får du pengarna den 27. Om den 27 infaller på en helgdag betalas pengarna ut nästkommande vardag.

Utbetalning till två personer

Om du har ansökt om ekonomiskt bistånd tillsammans med din partner fördelas lika mellan er och utbetalas till bådas bankkonton. Tänk på att bådas bankkonton måste vara registrerade hos Swedbanks kontoregister Länk till annan webbplats..

Meddela oss om förändringar

Du som får ekonomiskt bistånd måste meddela din socialsekreterare om du till exempel får jobb eller dina utgifter förändras. Du behöver även meddela din socialsekreterare om du flyttar till en annan bostad eller kanske flyttar ihop eller isär.

Om du lämnar osanna eller ofullständiga uppgifter kan du bli polisanmäld för misstänkt bidragsbrott. Du kan även bli återbetalningsskyldig.

Om du vill överklaga ett beslut

Om du är missnöjd med vårt beslut har du rätt att överklaga senast tre veckor efter att du fått beslutet. Överklagan måste vara skriftlig och lämnas till din socialsekreterare. Vi skickar med en instruktion (besvärshänvisning) som beskriver hur du gör för att överklaga.

När du har skrivit din överklagan lämnar du den till din socialsekreterare. Om hen inte ändrar beslutet skickar hen in din överklagan till Förvaltningsrätten i Göteborg som gör en egen prövning. Prövningen hos Förvaltningsrätten i Göteborg kan ta några veckor upp till ett par månader. Sedan skickar Förvaltningsrätten beslutet till din folkbokföringsadress.

Akut ekonomisk hjälp

Är du i behov av akut ekonomisk hjälp för dagen, exempelvis matpengar, tak över huvudet med mera behöver du komma i kontakt med beredskapen/jouren. Du kan komma till våra lokaler på Ale torg 7 (bredvid Alebyggen) eller ringa på telefon 0303-70 30 00 och be att få bli kopplad till beredskapen/jouren.

Våra öppettider är:

  • Måndag kl 13.00–16.30
  • Tisdag kl 13.00–18.00
  • Onsdag kl 13.00–16.30
  • Torsdag kl 13.00–16.30
  • Fredag kl 13.00–15.00

På kvällar och helger kan du besöka Socialjouren i Göteborg på Stora Badhusgatan 14, 411 21 Göteborg eller ringa på telefon 031-365 87 00.

För långsiktig ekonomisk hjälp ska du kontakta oss under våra öppettider måndag–fredag kl 08.30–09.30.

Sekretess

Alla som arbetar på socialtjänsten har tystnadsplikt. Det innebär att de inte får berätta för obehöriga att du får försörjningsstöd eller annat bistånd samt att du är registrerad i socialregistret.

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon 0303-70 30 00

E-post kommun@ale.se

Öppettider

Måndag–fredag kl 08.00–16.30

Ytterligare telefontid tisdag kl 16.30–18.00

 

Postadress

Ale kommun

449 80 Alafors

Hitta hit

Ale torg 7, Nödinge

Uppdaterades: 14 maj 2024
Informationsägare: Socialförvaltningen