Länk till startsidan

Ansök om god man eller förvaltare

Godmanskap är frivilligt när du själv kan uttrycka din vilja och bygger på ett samarbete mellan dig som behöver hjälp och den gode mannen. En god man kallas ibland också för ställföreträdare och du som behöver och får hjälp kallas huvudman.

Ansökan om god man

Du själv, eller dina närmaste anhöriga, kan ansöka om god man. Ansökan skickas till tingsrätten som är den myndighet som beslutar om godmanskap. Du ansöker själv på blankett ansökan god man förvaltare (egen ansökan) Pdf, 124 kB. eller som anhörig på blanketten ansökan god man förvaltare (från anhörig) Pdf, 125 kB..

Sjukvård och socialtjänst är skyldiga att anmäla behov av god man till överförmyndarnämnden om de anser att det behövs.

Ansökan och anmälan om behov av förvaltare

I regel är det kommunen eller viss sjukvårdspersonal som anmäler att någon är i behov av förvaltare till överförmyndarnämnden.

Den enskildes närmast anhöriga eller gode man är också behöriga att själva ansöka om förvaltare för den enskilde. Ansökan om förvaltare skickas till tingsrätten för den kommun den enskilde är folkbokförd.

Ansökan god man förvaltare (från anhörig) Pdf, 125 kB.

Ansökan förvaltare (från god man) Pdf, 122 kB.

En ansökan eller anmälan ska alltid innehålla ett särskilt läkarintyg (blankettnummer 76332 2005-12, Socialstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats.) för utredning i ärende om anordnande av förvaltarskap enligt 11 kapitlet 7 § föräldrabalken.

Utöver läkarintyg krävs i regel en utförlig dokumentation av den enskildes situation och behov av förvaltare. Dokumentationen kan utgöras av en utförlig social utredning som beskriver den enskildes problematik, yttranden från personer i den enskildes professionella nätverk och anhöriga, utdrag från kronofogden, ekonomiska redogörelser etc.

Vem blir förvaltare?

Om det finns eget förslag på förvaltare är det bra om denne redan i ansökan bekräftar sitt åtagande. Överförmyndarnämnden prövar den föreslagne förvaltarens lämplighet och yttrar sig till tingsrätten.

Överförmyndarnämnden kan också föreslå förvaltare. Den som förvaltarskapet gäller får därefter ett rättegångsbiträde och ärendet avgörs sedan i tingsrätten.

Blanketter

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon 0303-70 30 00

E-post kommun@ale.se

Öppettider

Måndag–fredag kl 08.00–16.30

Ytterligare telefontid tisdag kl 16.30–18.00

 

Postadress

Ale kommun

449 80 Alafors

Hitta hit

Ale torg 7, Nödinge

Uppdaterades: 14 maj 2024
Informationsägare: Socialförvaltningen