Länk till startsidan

God man, förvaltare, förmyndare

Ditt behov styr vad den gode mannen eller förvaltaren ska göra. Du kan föreslå vem du vill ska vara god man eller förvaltare till dig men personen måste godkännas av överförmyndaren.

God man eller förvaltare

En god man eller förvaltare får betalt för att till hjälpa dig med att betala räkningar, ansöka om bidrag eller med annan hjälp från samhället. Personen kan hjälpa dig så att ditt boende, omvårdnad och fritid fungerar så bra som möjligt.

Den gode mannen eller förvaltare är en enskild person, en så kallad ställföreträdare, som inte är knuten till något företag eller myndighet. En ställföreträdare kan ses som ett biträde för dig om en i behov av hjälp, en representant och samordnare av tjänster, men inte en praktisk utförare av tjänster.

En ställföreträdare är inte anställd av kommunen eller av överförmyndarnämnden utan arbetar frivilligt på sin egen tid. För detta arbete har en ställföreträdare rätt till ett arvode varje år. Du som är hjälpbehövande (huvudmannen) får själv betala arvodet om du har inkomster eller tillgångar som tillåter det.

Förmyndare

Personer som inte fyllt 18 år är enligt svensk lag omyndiga. Alla omyndiga personer ska ha en vårdnadshavare och förmyndare. Vanligtvis är föräldrarna både vårdnadshavare och förmyndare för sina barn tills de fyllt 18 år, men i vissa fall kan en annan person utses som vårdnadshavare eller förmyndare.

Vad gör överförmyndarnämnden?

Överförmyndarnämnden är den myndighet i Ale som har tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare. Överförmyndarhandläggarna vid överförmyndarenheten arbetar på nämndens uppdrag, handlägger de dagliga tillsynsärendena och ansvarar för det löpande arbetet. Syftet med tillsynen är att förhindra att omyndiga barn, eller myndiga personer som inte själva kan ta tillvara sin rätt, missgynnas ekonomiskt eller rättsligt. Överförmyndarenheten utreder också behov av god man och beslutar i vissa fall om att anordna godmanskap.

Uppdraget är reglerat i föräldrabalken, riksdagen.se Länk till annan webbplats..

Blanketter

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon 0303-70 30 00

E-post kommun@ale.se

Öppettider

Måndag–fredag kl 08.00–16.30

Ytterligare telefontid tisdag kl 16.30–18.00

 

Postadress

Ale kommun

449 80 Alafors

Hitta hit

Ale torg 7, Nödinge

Uppdaterades: 14 maj 2024
Informationsägare: Socialförvaltningen