Länk till startsidan

Yrkesutbildningar

Vill du gå en utbildning som leder till jobb? Läs en gymnasial yrkesutbildning för vuxna! Alla yrkesutbildningar tas fram i samarbete med branscherna i Göteborgsregionen. Du kan vara säker på att den utbildning du läser är efterfrågad på arbetsmarknaden.

Anläggningsförare

Utbildningens innehåll

Att arbeta som grävmaskinist innebär ett fritt och rörligt arbete. Det är en fördel om du har viss vana av maskinkörning och har goda kunskaper i svenska samt matematik. Praktisk grundutbildning genomförs på Kollanda Sand och Grus AB. Här lär du dig att köra grävmaskin, grävlastare och hjullastare. Du lär dig maskinskötsel, rit- och mätteknik samt säkerhet.
Då du och din lärare bedömer att du har tillräcklig körvana fortsätter du utbildningen på ett entreprenadföretag. Där följer du arbetsplatsens arbetstider och de regler som gäller för branschen.

Hur är utbildningen upplagd?

Vår erfarenhet är att beroende på tidigare körvana varierar den tid som de studerande behöver med lärare upp till 10 veckor. Du behöver stor självdisciplin och planeringsförmåga för att klara studierna som delvis genomförs på distans. Under utbildningstiden arbetar du in dig i branschen samtidigt som du får referenser och bred kompetens.
För att bli anställningsbar krävs B-körkort
Utbildningen leder till yrket anläggningsmaskinförare

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

Det ingår arbetsplatsförlagt lärande, APL, i utbildningen. Arbetsförlagt lärande innebär att du är på en arbetsplats och genomför en del av utbildningen där. Du får en handledare som stöttar dig och du följer handledarens arbetstider. Det kan betyda att du börjar tidigt på morgonen eller gör din apl på kvällar. Du får vara beredd på att din APL-plats kan ligga långt från din bostad.
APL- arbetsgivaren ska ligga inom Göteborgsregionen.
Finns inga fasta APL-perioder utan när du är klar med introduktionen så är du på en APL plats 4 dagar i veckan och i skolan i Nol 1 dag i veckan.

Viktig information

För att få vara på en arbetsplats behöver du ha ett B-körkort

Kostnader för eleven

Du får själv stå för arbetskläder, skor samt resor till och från APL-platsen

Övrig information

Plats för utbildningen i Komvux Ales lokal i Nol och maskinutbildning i Kollanda/Kollanda Sand och Grus.
Utbildningsanordnare Komvux Ale

Förkunskaper

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen syftar att ge och bedöms kunna tillgodogöra dig utbildningen. Du får inte läsa kurser som du redan har ett godkänt betyg i. Om du blir antagen kommer dessa kurser att exkluderas från din utbildning.

Krav på förkunskaper inför utbildningen är att du har godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande:

– Svenska eller svenska som andraspråk
– Matematik

Du måste också ha B-körkort

Om du har tillräckliga kunskaper men saknar betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun.

Kurser inom yrkespaketet

Anläggningsförare 1 (ANAANA01), 200 poäng Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Anläggningsförare 2 (ANAANA02), 200 poäng Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Anläggningsförare 3 (ANAANA03), 200 poäng Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Anläggningsförare 4 (ANAANA04), 200 poäng Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Anläggningsförare – process (ANAANL0), 100 poäng Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Anläggning vägbyggnad (ANLANN0), 100 poäng Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Anläggning ledningsbyggnad (ANLANÄ0), 200 poäng Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

________________________________________________________

Väg- och anläggningsarbetare

Som väg- och anläggningsarbetare kan du ha många olika arbetsuppgifter. Du kan få göra allt från att bygga motorvägar till att anlägga gräsmattor. Din arbetsgivare kan vara stat, kommun eller privata företag. Många arbeten syftar till att förbättra infrastrukturen som att bygga broar, ledningar för fjärrvärme och vatten eller att lägga nya spår för tåg.

Hur är utbildningen upplagd?

Under utbildningen tränar du på att söka information samt planera, organisera och utföra vanliga arbetsuppgifter. Utbildningen är på heltid, dagtid.

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

Man är ute på apl 4 dagar/vecka och är inne i skolan 1 dag/vecka och har teori. Apl- arbetsgivaren ska ligga inom Göteborgsregionen

  • Du får kunskaper om arbetsprocesser samt olika metoder, material, verktyg och maskiner.
  • Du får kunskaper om lagar, regler och andra bestämmelser inom yrkesområdet.
  • Du får lära dig att göra riskbedömningar.
  • Du får kunskaper i att kunna utvärdera arbetsprocessen och resultatet samt att dokumentera ditt arbete.
  • Du får kunskaper om vad hållbar utveckling innebär i bygg- och anläggningsbranschen.
  • Du får lära dig att samverka och kommunicera med andra samt använda fackspråk.
  • Ritningsläsning är en viktig del av utbildningen eftersom merparten av allt byggarbete utgår ifrån en ritning.

Kostnader

Arbetskläder (ca 2000 kr) samt resekostnaden till din APL-plats.

Förkunskaper

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen syftar att ge och bedöms kunna tillgodogöra dig utbildningen. Du får inte läsa kurser som du redan har ett godkänt betyg i. Om du blir antagen kommer dessa kurser att exkluderas från din utbildning.

Krav på förkunskaper inför utbildningen är att du har godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande:

– Svenska eller svenska som andraspråk
– Matematik

B-körkort är önskvärt

Om du har tillräckliga kunskaper men saknar betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun.

Kurser inom yrkespaketet

Anläggning - ledningsbyggnad (ANLANÄ0), 200 poäng Länk till annan webbplats.
Anläggning - stensättning (ANLANG0), 100 poäng Länk till annan webbplats.
Anläggning - gröna ytor (ANLANL0), 200 poäng Länk till annan webbplats.
Anläggning 1 (ANLAN01), 100 poäng Länk till annan webbplats.
Anläggning 2 (ANLAN02), 200 poäng Länk till annan webbplats.
Anläggning - vägbyggnad (ANLANN0), 100 poäng Länk till annan webbplats.
Anläggningsprocessen (ANLANS0), 200 poäng Länk till annan webbplats.

________________________________________________________

 

Undersköterskeutbildning

Utbildningen ger dig kompetens att arbeta inom vård och omsorg både i den privata, kommunala och i regionala vården
Vården och omsorgen har stort behov av att anställa nya medarbetare. Det beror på att befolkningen blir äldre och behöver mer vård och omsorg samt stor efterfrågan av personal inom LSS. Så om du är social och vill arbeta med människor, sök denna utbildning.

Hur är utbildningen upplagd?

Utbildningen är på heltid, dagtid. Utbildningen är upplagd på 3 studieperioder.
När du läser en yrkesvuxutbildning, läser du framförallt i skolmiljö, men det ingår alltid viss del arbetsplatsförlagt lärande.
Vi använder oss av en digital plattform för inlämningar så viss datavana rekommenderas.
Du läser under utbildningen vård- och omsorgskurser. Yrkesstudierna består av en teoretisk del med lektioner, föreläsningar och grupparbeten. Majoriteten av utbildningen sker på skolan men du kommer även ha APL (arbetsplatsförlagt lärande) där du kommer få testa på flertalet praktiska moment under ett antal veckors praktik på ett privat eller kommunalt vårdföretag. En handledare finns tillhands ute på företaget.
Om du klarar hela utbildningen plus Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1 och Samhällskunskap 1a1 med godkända betyg, får du ut ett diplom från Vård- och omsorgscollege.

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

Det ingår minst 15% apl i din utbildning. En APL-period under varje studieperiod.

Kostnader

Arbetskläder och kurslitteratur samt resekostnaden till din APL-plats/skola.
Rekommenderas att du har en egen dator

Förkunskaper

För att vara behörig ska du ha godkänt betyg i följande kurser på grundläggande nivå eller ha motsvarande kunskaper:

– Svenska eller svenska som andraspråk

Om du har tillräckliga kunskaper men saknar betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun för att boka en nivåbedömning.

Kurser inom yrkespaketet

Anatomi och fysiologi 1 (ANOANA01), 50 poäng Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Anatomi och fysiologi 2 (ANOANA02), 50 poäng Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 (FUTFUN01), 100 poäng Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2 (FUTFUN02), 100 poäng Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Gerontologi och geriatrik (GERGER0), 100 poäng Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Hälso- och sjukvård 1 (HAOHAL01), 100 poäng Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Hälso- och sjukvård 2 (HAOHAL02), 100 poäng Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Omvårdnad 1 (OMVOMV01), 100 poäng Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Omvårdnad 2 (OMVOMV02), 100 poäng Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Psykologi 1 (PSKPSY01), 50 poäng Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Psykiatri 1 (PSYPSK02), 100 poäng Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Psykiatri 2 (PSYPSY01), 100 poäng Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Social omsorg 1 (SOASOC01), 100 poäng Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Social omsorg 2 (SOASOC02), 100 poäng Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Vård och omsorg – specialisering (VADVAD00S), 100 poäng Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Skyddad yrkestitel – Undersköterska

Från och med 1 juli 2023 är undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att man behöver ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska inom vård och omsorg.
Den som har godkänt betyg i samtliga kurser inom undersköterskeutbildningen samt kan visa godkänt betyg i kurserna Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 och Samhällskunskap 1a1 kan söka bevis om skyddad yrkestitel undersköterska hos Socialstyrelsen.
Den som inte redan har godkänt betyg i Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 och Samhällskunskap 1a1 kan läsa kurserna inom komvux.
Läs mer om skyddad yrkestitel på Socialstyrelsens webbplats här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

________________________________________________________

 

Fler yrkesutbildningar inom Göteborgsregionen

GRvux är en samverkan kring gymnasiala yrkesutbildningar för vuxna inom Göteborgsregionen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Samverkan möjliggör att du som bor här kan läsa alla utbildningar som erbjuds genom GRvux, oavsett var de arrangeras.

Yrkesutbildningarna är framtagna i samråd med branschkunniga och består av ett yrkespaket av gymnasiala kurser inom olika yrkesområden. Du kan komplettera ett yrkespaket med fler gymnasiala kurser mot en gymnasieexamen.

Flera yrkespaket erbjuds med språkstöd och kan sökas av den som studerar i slutet av sin sfi (svenska för invandrare).
Möjlighet för ansökan till gymnasiala yrkesutbildningar finns fyra gånger per år. Utbildningarna är avgiftsfria och du som studerar kan söka studiestöd hos CSN Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
Här kan du läsa mer om gymnasiala yrkesutbildningar inom GRvux Länk till annan webbplats..

Nationell yrkesskola - NY

Nationell yrkesutbildning är en utbildningsform som tillhör det offentliga utbildningsväsendet. Pilotverksamheten pågår mellan 2024-2026. I dagsläget vet vi inte om detta kommer att bli en permanent del i utbildningsutbudet. Det påverkar inte dig som studerar under pilotverksamheten.
Utbildningar inom Nationell yrkesskola är på gymnasienivå och bekostas av staten. Det innebär att du söker önskad utbildning direkt till utbildningsanordnaren. Du behöver inte få godkänt från hemkommunen för att studera en utbildning inom Nationell yrkesskola.

Läs mer om Nationell yrkesskola och aktuellt utbildningsutbud. Länk till annan webbplats.Uppdaterades: 17 juni 2024
Informationsägare: Utbildningsförvaltningen