Länk till startsidan

Betyg

Efter varje kurs inom komvux får du ett betyg som visar den nivå du har på dina kunskaper.

Betyg inom sfi

Efter avslutade kurser inom sfi sätts betyg med betygsskala i två steg, Godkänt - Icke godkänt.

Betyg på grundläggande kurser

På grundläggande nivå sätts betyg på kurser och delkurser med betygsskala i två steg, Godkänt - Icke godkänt.

Betyg på gymnasiala kurser

Inom komvux på gymnasial nivå sätts betyg på kurser och delkurser med betygsskala i sex steg, A, B, C, D, E och F. Betygen A – E är godkända betyg medan F är ett icke godkänt betyg.

Gymnasieexamen

Har du enbart kurser med betygsskalan A – F kan du ta ut en gymnasieexamen från komvux. Har du kurser med betygsskalan MVG – IG och läst någon kurs inom komvux kan du ta ut ett slutbetyg.

Gymnasieexamen från komvux

En gymnasieexamen från komvux kan innehålla betyg från komvux och gymnasieskolan eller enbart betyg från komvux.
En gymnasieexamen kan vara i form av en högskoleförberedande examen eller en yrkesexamen som är inriktad mot ett visst nationellt yrkesprogram inom gymnasieskolan.
En examen från komvux ska omfatta totalt 2400 poäng och måste alltid innehålla ett komvuxarbete eller gymnasiearbete.

Slutbetyg från komvux

Fram till och med 1 juli 2025 kan du som har kursbetyg från 2012 eller tidigare ta ut ett slutbetyg. Efter 1 juli 2025 kan man bara ta ut en gymnasieexamen från komvux.

Få ut dina betyg

För att få ut dina betyg måste du beställa dem från komvux. Kontakta expeditionen på komvux för att beställa dina betyg du fått hos Komvux Ale. Dina betyg skickas till din folkbokföringsadress.

Du kan begära ut samtliga betyg eller ett urval av betyg i ett utdrag ur betygskatalogen.
Har du studerat på andra skolor ska du beställa betyg från varje skola.

Nationella betygsdatabasen

Vi rapporterar in alla betyg på fristeående kurser, kurspaket och examensbevis/slutbetyg till Betygsdatabasen, BEDA kontinuerligt. Alla betyg som är registrerade rapporteras senast sista kompletteringsdagen i juni för dig som söker till högskolan med start höstterminen eller i december för dig som söker högskolan med start vårterminen.
Om du har sökt till utbildning via antagning.se men ändå inte ser dina betyg kan det bero på att du först måste ha en aktiv ansökan innan dina betyg syns.

Nationella betygsdatabasen på antagning.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Betyg från annat land

Har du läst en gymnasieutbildning i ett annat land är det viktigt att du gör en bedömning av din utbildning för att se vad den motsvarar i Sverige. Bedömningen kan du använda när du söker jobb eller utbildning i Sverige.

Bedömning av utländsk utbildning på UHR:s webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Prövning för betyg

En prövning för betyg innebär att du på egen hand läser in kursen. En lärare bedömer sedan dina kunskaper i kursen och du får ett betyg.

Du kan göra prövning i valfri kommun/komvux som anordnar ämnet. En prövning får kosta max 500 kr per kurs.

Sista datum för anmälan till prövning under är våren är 1 mars och för hösten 1 oktober, hos Komvux Ale.

Prövning för betyg på Skolverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Relaterat – beställ gymnasiebetyg från Ale gymnasium

Fyll i ett formulär för att beställa betyg från gymnasieskolan i Ale kommun. När du har skickat in din beställning tar en av våra medarbetare hand om ditt ärende.

Om du är intresserad av betyg från våra andra skolor behöver du kontakta Ale kommuns kontaktcenter.

Beställ betyg Länk till annan webbplats.

Uppdaterades: 26 juni 2024
Informationsägare: Utbildningsförvaltningen