Länk till startsidan

Studieformer

För att du ska nå ditt studiemål behöver du planera hur du ska studera. Du har möjlighet att studera kurser med schemalagd undervisning med lärare eller med ett flexibelt studieupplägg (flex). Kurser som Komvux Ale inte erbjuder i egen regi, som du måste ha inför fortsatt utbildning, kan du söka med distansstudier.

Studieplan

Din övergripande studieplan gör du tillsammans med en studie- och yrkesvägledare på komvux i din hemkommun. Då får du hjälp att planera vilka kurser du behöver läsa inför fortsatta studier eller arbete.

Fördjupad studieplan i varje kurs

Utifrån dina mål planerar du med din lärare hur du ska genomföra dina studier. Det ni bestämmer skriver ni i en individuell fördjupad studieplan (IFS).

Vilken studieform passar dig bäst?

Tillsammans med din lärare planerar ni tillsammans vilken studieform som är lämplig för dig vid dina studier hos komvux.
Ni kommer bland annat att diskutera om du är van att studera självständigt eller om du behöver mer regelbundet stöd av lärare och kurskamrater. Du kan kombinera olika studieformer i olika kurser.
Oavsett studieform så läser du efter samma kursplan som kursen avser.

Schemalagd undervisning

Att studera schemalagt innebär ett mer traditionellt studiesätt med schemalagda lektioner varje vecka. Eleven förväntas vara närvarande och aktivt delta i lektionerna som en del av utbildningen. Lektionerna kan innehålla genomgångar, gruppdiskussioner, laborationer, seminarier, studiebesök och examinationer av olika slag samt andra för ämnet lämpliga inslag.

Flex – flexibel studieform

Att studera på flex innebär ett stort egenansvar för eleven och att själv se till att studierna blir genomförda efter den individuella studieplanen. Här kombineras några obligatoriska lektioner (olika antal för olika kurser) med handledningstid (en eller flera tider finns att tillgå varje vecka) samt självstudier.

Vid flexstudier följer du den studieplan du och din lärare gjort tillsammans och där används en pedagogisk plattform.

Distansstudier

Kurser som Komvux Ale inte erbjuder i egen regi kan du söka med distansstudier.

Komvux Ale betalar din distanskurs (godkänner) om du behöver kursen för behörighet till fortsatt utbildning inom yrkeshögskola Länk till annan webbplats. eller högskola/universitet Länk till annan webbplats..

Vid ansökan väljer du hur många veckor du vill läsa på distans (heltid eller deltid). Du studerar på egen hand på de tider du väljer. Du får instruktioner via din dator på Hermods lärplattform NOVO, hur du ska studera. Du har ett eget ansvar - med att lämna in uppgifter och prov enligt studieplanen. En webb-lärare ger dig handledning, bedömer dina uppgifter och prov. Varje kurs avslutas alltid med en muntlig examination.

Distansstudier genomförs av ett externt utbildningsföretag Hermods, på uppdrag av Komvux Ale.
Kontinuerlig antagning tillämpas. Studietiden är individuell och fastställs i samråd med studie- och yrkesvägledaren.
Du kan påbörja dina distanstudier större delen av året. Under juli månad och under jul och nyårshelgen kan vi inte anmäla dig till en ny distanskurs eller förlänga en pågående distanskurs.

Kontakta någon av studie- och yrkesvägledarna på Komvux Ale för planering och ansökan inför dina distansstudier.

Kontakt

Komvux

Telefon kontaktcenter 0303-70 30 00

Frånvaroanmälan

Telefon 0303-70 33 58

Vi som jobbar här

Rektor

Anders Hedman

E-post anders.hedman@ale.se

Expedition

Gunilla Johansson

E-post gunilla.johansson@ale.se

Studie- och yrkesvägledare

Dan Andersson

E-post dan.andersson@ale.se

Per-Erik Lindenau

E-post per-erik.lindenau@ale.se

 

Postadress

Ale kommun

Komvux

449 80 Alafors

Hitta hit

Vi finns i Himlaskolan, Ledetvägen 4 i Alafors. Parkering finns framför ingången.

Uppdaterades: 14 maj 2024
Informationsägare: Utbildningsförvaltningen