Länk till startsidan

Studieformer

För att du ska nå ditt studiemål behöver du planera hur du ska studera. Du kan välja att studera på tre olika studieformer; schemalagd undervisning med lärare, vissa kurser med flexibelt studieupplägg (flex) eller med självstudier via dator på distans.

Studieplan

Din studieplan gör du tillsammans med en studie- och yrkesvägledare på komvux i din hemkommun.

Fördjupad studieplan i varje kurs

Utifrån dina mål planerar du med din lärare hur du ska genomföra dina studier. Det ni bestämmer skriver ni i en individuell fördjupad studieplan (IFS).

Ni kommer bland annat att diskutera om du är van att studera självständigt eller om du behöver mer regelbundet stöd av lärare och kurskamrater.

Vilken studieform passar dig bäst?

Du kan välja lärarledd undervisning, flexibel studieform eller läsa på distans, alternativt kombinera studieformerna i olika kurser.

Lärarledd undervisning har givna schematider som du måste följa. Distansstudier innebär att du själv kan avgöra när du vill studera.

Oavsett studieform så läser du efter samma kursplan som kursen avser.

Schemalagd undervisning

Att studera schemalagt innebär ett mer traditionellt studiesätt med schemalagda lektioner varje vecka. Eleven förväntas vara närvarande och aktivt delta i lektionerna som en del av utbildningen. Lektionerna kan innehålla genomgångar, gruppdiskussioner, laborationer, seminarier, studiebesök och examinationer av olika slag samt andra för ämnet lämpliga inslag.

Flex – flexibel studieform

Att studera på flex innebär ett stort egenansvar för eleven och att själv se till att studierna blir genomförda efter den individuella studieplanen. Här kombineras några obligatoriska lektioner (olika antal för olika kurser) med handledningstid (en eller flera tider finns att tillgå varje vecka) samt självstudier.

Det är viktigt att poängtera att lektion och handledningstid inte är samma sak och att de inte ersätter varandra. Handledningstiden är inte obligatorisk men en kontinuerlig närvaro krävs och de skall ske en överenskommelse mellan elev och pedagog om hur ofta eleven skall vara närvarande.

Vid flexstudier följer du den studieplan du och din lärare gjort tillsammans och där används en pedagogisk plattform.

Distansstudier

Distansstudier genomförs av ett externt utbildningsföretag Hermods, på uppdrag av komvux i Ale kommun.

Kontinuerlig antagning tillämpas. Studietiden är individuell och fastställs i samråd med studie- och yrkesvägledaren.

Vad kan jag läsa på distans?

Du kan läsa gymnasiekurser på distans om du behöver behörighet till högre studier inom yrkeshögskola eller högskola/universitet.

Vem kan läsa på distans?

Distansstudier kan vara ett alternativ för dig som har svårt att studera på fasta tider på grund av ditt jobb eller om vi inte kan erbjuda kurserna du behöver.

För att bli beviljad en distanskurs behöver du en individuell studieplan som du tar fram gemensamt med en av studie- och yrkesvägledarna på Komvux Ale. Tillsammans går vi igenom dina behov och syftet med att läsa kursen.

När kan jag starta distansstudier?

Du kan påbörja dina distanstudier större delen av året. Under juli månad och under jul och nyårshelgen kan vi inte anmäla dig till en ny distanskurs eller förlänga en pågående distanskurs.

Att läsa på distans

Du bestämmer själv din studietakt på kursen när du gör din ansökan, tillsammans med en studie- och yrkesvägledare. Distansstudierna sker webbaserat där får du ta del av kursmaterial, får handledning och lämnar in dina uppgifter. Alla distanskurser avslutas med muntlig examination. För att kunna genomföra den muntliga examinationen behöver du ett headset med mikrofon och webbkamera.

Nationella prov

Om du läser matematik, svenska och engelska så ska du i slutet av kursen skriva ett nationellt prov. Provet kan inte genomföras på distans utan skrivs vid speciella provdatum i Göteborg. För dessa kurser måste du alltså ta dig till Göteborg vid ett angivet datum.

Ansökan

Kontakta någon av studie- och yrkesvägledarna för planering av dina distansstudier.

Datorstöd genom en lärplattform

Skolan har datorstöd genom en lärplattform (Itslearning) på internet där lärare och elever kan kommunicera. Lärarna lägger ut kursmaterial, länkar, dokument och allmän kursinformation så att du som elev kan ha en god överblick över din kurs.

Det är viktigt att du loggar in på Itslearning regelbundet eftersom du annars kan missa viktig information. Du får din inloggning till Itslearning när du påbörjar dina studier. Om du inte fått något konto kontakta din lärare.

På Itslearning kan du

  • Arbeta med dina uppgifter
  • Lämna in dina uppgifter
  • Kommunicera med lärare och andra studerande via e-post och webb
  • Ta del av inspelade föreläsningar

Stöd för Itslearning

Kontakta Mikael Ekström, e-post mikael.ekstrom@ale.se.

Kontakt

Komvux

Telefon kontaktcenter 0303-70 30 00

Frånvaroanmälan

Telefon 0303-70 33 58

Vi som jobbar här

Rektor

Anders Hedman

E-post anders.hedman@ale.se

Expedition

Gunilla Johansson

E-post gunilla.johansson@ale.se

Studie- och yrkesvägledare

Dan Andersson

E-post dan.andersson@ale.se

Per-Erik Lindenau

E-post per-erik.lindenau@ale.se

 

Postadress

Ale kommun

Komvux

449 80 Alafors

Hitta hit

Vi finns i Himlaskolan, Ledetvägen 4 i Alafors. Parkering finns framför ingången.

Fick du hjälp av informationen på sidan?Godkännande av datalagring (obligatorisk) * (obligatorisk)
Godkännande av datalagring (obligatorisk)

Uppdaterades: 4 januari 2024
Informationsägare: Utbildningsförvaltningen