Länk till startsidan

Studiestöd

Centrala studiestödsnämnden, CSN, kan ge dig ekonomiskt bidrag och möjlighet till studielån under studietiden

Flera olika studiestöd

Studerande inom komvux kan välja mellan tre olika studiestöd. Varje studiestöd har vissa villkor som den sökande måste uppfylla. Du kan läsa om de olika studiestöden på CSN:s webbplats Länk till annan webbplats..

Studiemedel Länk till annan webbplats. består av en bidragsdel och ett frivilligt studielån. Studielånet ska du betala tillbaka när du är klar med dina studier.

Du som är mellan 25 och 60 år och har varit arbetslös en längre tid kan i vissa fall söka bidraget studiestartstöd för arbetslösa. Länk till annan webbplats..

Du som har arbetat länge och vill studera för att stärka din ställning på arbetsmarknaden kan du söka omställningsstudiestöd. Länk till annan webbplats..

Studieomfattning och studietakt

Alla kurser har poäng som anger studieomfattningen. Studieomfattningen visar hur mycket studietid du måste lägga ner för att klara kursen.
För att få studiestöd på heltid från CSN så krävs det att du läser 20 poäng per vecka.
Du kan också välja att läsa med en lägre studietakt vilket innebär lägre studiestöd från CSN.

Studieomfattning och studietakt, csn.se Länk till annan webbplats.

Kontakt

Komvux

Telefon kontaktcenter 0303-70 30 00

Frånvaroanmälan

Telefon 0303-70 33 58

Vi som jobbar här

Rektor

Anders Hedman

E-post anders.hedman@ale.se

Expedition

Gunilla Johansson

E-post gunilla.johansson@ale.se

Studie- och yrkesvägledare

Dan Andersson

E-post dan.andersson@ale.se

Per-Erik Lindenau

E-post per-erik.lindenau@ale.se

 

Postadress

Ale kommun

Komvux

449 80 Alafors

Hitta hit

Vi finns i Himlaskolan, Ledetvägen 4 i Alafors. Parkering finns framför ingången.

Uppdaterades: 14 maj 2024
Informationsägare: Utbildningsförvaltningen