Länk till startsidan

Grundläggande kurser

Grundläggande kurser inom komvux motsvarar den nioåriga grundskolan i Sverige. Kurserna är till för dig som inte har en fullständig grundskoleutbildning. Grundläggande kurser ger dig behörighet för gymnasiestudier och är ett steg på vägen mot ökad kompetens.

Välj rätt kurs

På grundläggande nivå kan du läsa svenska, svenska som andraspråk, engelska, matematik, biologi, samhällskunskap, fysik, geografi, historia, kemi, religionskunskap.

Du hittar aktuellt kursutbud i kurskatalogen Länk till annan webbplats.. Där hittar du också information om vilka förkunskaper du behöver för att läsa en viss kurs.
Du ska alltid göra en studieplan tillsammans med en studie- och yrkesvägledare på Komvux Ale innan studiestart.

Hur vill du studera?

För att du ska nå ditt studiemål behöver du planera hur du ska studera. Du kan välja mellan schemalagd undervisning med lärare, vissa kurser med flexibelt studieupplägg (flex) eller med självstudier via dator på distans.

Studieformer

Kostar det något?

Du betalar ingenting för att läsa på komvux, men du betalar din litteratur och annat studiematerial själv.

Vill du veta mer?

Kontakta en av studie- och yrkesvägledarna på Komvux Ale för att diskutera vad du vill med dina studier och vilka kurser du vill läsa. Tillsammans kan ni välja och planera dina studier.

Kontakt

Komvux

Telefon kontaktcenter 0303-70 30 00

Frånvaroanmälan

Telefon 0303-70 33 58

Vi som jobbar här

Rektor

Anders Hedman

E-post anders.hedman@ale.se

Expedition

Gunilla Johansson

E-post gunilla.johansson@ale.se

Studie- och yrkesvägledare

Dan Andersson

E-post dan.andersson@ale.se

Per-Erik Lindenau

E-post per-erik.lindenau@ale.se

 

Postadress

Ale kommun

Komvux

449 80 Alafors

Hitta hit

Vi finns i Himlaskolan, Ledetvägen 4 i Alafors. Parkering finns framför ingången.

Uppdaterades: 14 maj 2024
Informationsägare: Utbildningsförvaltningen