Länk till startsidan

Riktlinjer

I Ale kommun finns en beslutad riktlinje för barnomsorg (förskola, fritids och pedagogisk omsorg). I den finns det regler för vem som har rätt till barnomsorg, hur många timmar som barnet får vara i barnomsorgen och vad det kostar. Riktlinjen finns för att säkerställa att alla behandlas lika, och att barnomsorgen är öppen på lika villkor för alla som önskar, precis som det står i skollagen att den ska vara. Riktlinjen ska också säkerställa att ingen som söker barnomsorg blir diskriminerad på grund av ålder, kön, etnicitet, trosuppfattning eller funktionshinder.

Riktlinje för barnomsorg i Ale kommun, pdf Pdf, 411 kB.

Sysselsättning

Hur många timmar i veckan som barn får vara i barnomsorgen beror på vad du gör under tiden, dvs. vilket behov ditt barn har beroende på din sysselsättning. Behovet kallas för "grund för placering". Som grund för placering räknas att du arbetar, studerar, är föräldraledig med syskon eller är inskriven på arbetsförmedlingen och aktivt söker arbete. Om din grund för placering ändras behöver du anmäla det.

Anmäl grund för placering Länk till annan webbplats.

Hur stor blir avgiften

Förskola, dagbarnvårdare och fritids bekostas framförallt av kommunen och den kommunalskatt som kommunens invånare betalar, men även en mindre del som faktureras till dig som vårdnadshavare. Avgiften som du betalar bestäms av din inkomst, hur många barn du har i barnomsorgen och åldern på ditt barn. Vi beräknar avgiften i procent på familjens (hushållets) sammanlagda månadsinkomst före skatt.

Ange din inkomst (e-tjänst) Länk till annan webbplats.
Familje- och inkomstredovisning (blankett) Pdf, 1 MB.

År 2024 gäller att om den gemensamma inkomsten i ditt husgåll är 56 250 kronor i månaden eller mer betalar du maxbelopp som är den högsta avgiften. Ale kommun tillämpar det maxbelopp som varje år bestäms av Skolverket (maxtaxa).

Varje månad, även juli, betalar du avgift för plats i förskola eller pedagogisk omsorg. Du betalar för platsen i förskolan och inte för tiden. Från och med augusti samma år som barnet fyller 3 år står det i lagen att alla barn får gå gratis i förskolan 525 timmar per år. Det betyder att barnet kan gå i förskolan 15 timmar per skolvecka helt gratis. Om barnet går fler än 15 timmar minskar istället kostnaden med 20 procent.

Taxor och avgifter inom barnomsorg med tillämningsregler, pdf Pdf, 191 kB.

Avgift för förskola och pedagogisk omsorg

Arbetande eller studerande

Om du arbetar eller studerar får ditt barn vara i förskolan under tiden som du aktivt arbetar eller studerar samt tiden som det tar för dig att åka till och från arbetet eller skolan. Du får till exempel inte åka och träna eller handla innan du hämtar ditt barn.

Tabell över avgift med syskonrabatt. Barn 1 är det yngsta barnet i familjen.

Avgifter för barn 1–2 år, 0–60 timmar per vecka

Avgifter för barn 1–2 år

Barn 1

Barn 2

Barn 3

Barn 4

Ordinarie månadsavgift
i procent av inkomst

3 %

2 %

1 %

0 %

Maxbelopp

1 688 kr

1 125 kr

563 kr

0 kr

Reducering för barn över 3 år

Från och med höstterminen det år som barnet fyller 3 år har barnet rätt till 525 timmar per år gratis i förskolan. Det betyder att avgiften minskar med 20 procent om barnet går mer än 15 timmar per vecka i förskola eller pedagogisk omsorg. Om barnet går 15 timmar per vecka i förskolan är platsen gratis under skolveckorna. Läs mer i tabellen under Barn över 3 år, 0-15 timmar per vecka och Skollov som tillägg för barn över 3 år, 0-15 timmar per vecka.

Avgifter för barn 3–5 år, 0–60 timmar per vecka

Avgifter för barn 3–5 år

Barn 1

Barn 2

Barn 3

Barn 4

Ordinarie månadsavgift
i procent av inkomsten

2,4 %

1,6 %

0,8 %

0 %

Maxbelopp

1 350 kr

900 kr

450 kr

0 kr

Föräldraledig eller arbetssökande

Om du är föräldraledig med syskon eller arbetssökande får ditt barn går på förskola max 15 timmar per vecka hela året. Du kan inte vara föräldraledig för samma barn som du lämnar på förskolan. För att avgiften ska bli rätt behöver du anmäla "Föräldraledig", "Arbetssökande" eller "Allmän förskola, barn 3–5 år" i e-tjänsten för förskola. Länk till annan webbplats.

Barn 1–2 år, 0–15 timmar/vecka

Eftersom du betalar för platsen i förskolan och inte för vistelsetiden är avgiften densamma för barn som går max 15 timmar i förskolan som för barn som går fulltid i förskolan.

Avgifter för barn 1–2 år, 0–15 timmar per vecka

Avgifter för barn 1–2 år

Barn 1

Barn 2

Barn 3

Barn 4

Reducerad månadsavgift
i procent av inkomst

3 %

2 %

1 %

0 %

Maxbelopp

1 688 kr

1 125 kr

563 kr

0 kr

Barn över 3 år, 0–15 timmar/vecka

Från och med augusti samma år som ditt barn fyller 3 år får ditt barn gå gratis på förskolan under 36 veckor per år. För att platsen ska vara gratis behöver barnet vara ledigt från förskolan när skolan har lov. Du väljer gratis förskola i e-tjänsten för förskola Länk till annan webbplats. genom att anmäla "Allmän förskola barn 3–5 år" som grund för placering.

Allmän förskola, 0-15 timmar per vecka, 36 veckor/år

Allmän förskola

Barn 1

Barn 2

Barn 3

Barn 4

Månadsavgift för
525 timmar per år

0 %

0 %

0 %

0 %

Maxbelopp

0 kr

0 kr

0 kr

0 kr

Skollov som tillägg för barn över 3 år, 0–15 timmar/vecka

Om du vill att ditt barn ska gå på förskola under lovveckorna behöver du betala avgift för de 16 veckor som skolan har lov. Avgiften delas upp på 12 månader och betalas varje månad under hela året. Skolloven ingår i "Föräldraledig" eller "Arbetssökande" som grund för placering. Du anmäler vilken grund för placering som du vill ha i e-tjänsten för förskola. Länk till annan webbplats.

Lovavgifter för barn över 3 år

Lovavgifter för barn över 3 år

Barn 1

Barn 2

Barn 3

Barn 4

Månadsavgift för lov
i procent av inkomst

0,8 %

0,5 %

0,3 %

0 %

Maxbelopp

450 kr

281 kr

169 kr

0 kr

Avgift för fritidshem

Avgiften för fritids baseras inte på antalet timmar barnet är i verksamheten utan enbart på vårdnadshavarnas inkomst. Tabell över avgift med syskonrabatt. Barn 1 är alltid det yngsta barnet i familjen.

Avgifter för barn i fritidsverksamhet, 0–60 timmar per vecka

Avgifter för barn 6–13 år

Barn 1

Barn 2

Barn 3

Barn 4

Ordinarie månadsavgift
i procent av inkomst

2 %

1 %

1 %

0 %

Maxbelopp

1 125 kr

563 kr

563kr

0 kr

Fritidshem bara på skollov

Om du vill att ditt barn ska gå på fritids bara under lovveckorna och inte ha fritids under skolveckorna betalar du en lovavgift för fritids. Lovavgiften betalas varje månad under hela året. Du väljer om du vill ha lovfritids i e-tjänsten för fritidshem Länk till annan webbplats. genom att uppge att du önskar "Lovfritids" i sista steget i ansökan om fritids.

Avgifter för barn 6–13 år, på lovfritids

Lovavgifter för barn 6–13 år

Barn 1

Barn 2

Barn 3

Barn 4

Månadsavgift för lov
i procent av inkomst

0,67 %

0,33 %

0,33 %

0 %

Maxbelopp

377kr

186kr

186kr

0 kr

Avgift för fritidsklubb

Utbildningsförvaltningens förslag till kommunfullmäktige är att avgiften för fritidsklubb ska tas ut terminsvis med ett brytdatum per termin, enligt följande:

Taxa för fritidsklubb efter skoldagar
Fast terminsavgift för fritidsklubb som nyttjas på skoldagar efter skoldagens slut.
Taxa: 1000 kr per termin
Avgiften inkluderar mellanmål.

Taxa för fritidsklubb efter skoldagar samt lovdagar
Fast terminsavgift för fritidsklubb som nyttjas på skoldagar efter skoldagens slut samt på lovdagar.
Taxa: 1900 kr.
Avgiften inkluderar mellanmål samt på lovdagar även lunch.

Taxa för fritidsklubb enbart lovdagar
Förslag med tillägg om taxa för enbart lovverksamhet (i de fall behov finns endast vid skollov).

Avgift för fritidsklubb årskurs 4-6

Taxa

1 jan - 31 mars

1 apr - 30 juni

1 juli - 30 sept

1 okt - 31 dec

Efter skoldagar

500 kr

500 kr

500 kr

500 kr

Efter skoldagar samt lovdagar

950 kr

950 kr

950 kr

950 kr

Avgiften för fritidsklubb är en fast terminsavgift som delas upp och debiteras kvartalsvis. Debitering sker enligt brytdatum i tabellen ovan.

Uppsägning av plats görs minst en månad före brytdatum eller terminsslut. Om uppsägningen görs senare debiteras hela nästkommande kvartal.

Betalning

För att säkerställa att du får din faktura i tid rekommenderar vi e-faktura eller autogiro.

 • Faktura för barnomsorg skickas ut i mitten av månaden, med förfallodag sista dagen i månaden
 • Påminnelse skickas den 5e i månaden
 • Obetald påminnelse skickas till inkasso den 17e i månaden

En faktura som gått vidare till inkasso hanteras av inkassobolaget. För frågor gällande betalningen hänvisar vi därför till inkassobolaget.

Anmäl e-faktura och autogiro

Om du är ansluten till en internetbank kan du betala med e-faktura. Vill du i stället att fakturan ska dras direkt från ditt konto kan du anmäla autogiro.

Betala med e-faktura eller autogiro

Delad vårdnad

Om du och barnets andra vårdnadshavare går isär och vill ha varsin faktura behöver du avregistrera den andra vårdnadshavaren i e-tjänsten. Då delar vi på fakturan och var och en av er betalar som mest för halva barnets plats.

Tänk på att:

 • Du kan avregistrera ert samboskap först när ni har olika adresser.
 • Meddela Ale kommuns kontaktcenter om bara en av er behöver fritids annars faktureras båda två.
 • Om du och barnets andra vårdnadshavare går isär och barnet bor hos en av er på heltid samt går i förskola/fritids på heltid faktureras hel plats.
 • Meddela Ale kommuns kontaktcenter om barnet bara har behov av fritids när barnet bor hos dig varannan vecka och är ledig från fritids när barnet bor hos sin andra vårdnadshavare. Då betalar du bara för en halv plats.
 • Om du och barnets andra vårdnadshavare bor isär kan du bara säga upp din plats på förskolan/fritids. Barnets andra vårdnadshavare behöver säga upp sin plats. 30 dagars uppsägningstid gäller.

Om du glömmer att avregistrera ert samboskap när ni går isär kommer den som står som räkningsmottagare av er fortsätta att få hela fakturan för förskola/fritids. Ibland gör vi stickkontroller och upptäcker barn som ligger fel. Då hjälper vi till att ändra så att ni får varsin faktura där ni betalar för halva platsen var. Men det kan ta tid innan vi upptäcker ett sådant fel och därför är det viktigt att du själv går in och ändrar er relation så att du kan få rätt faktura.

Ange rätt inkomst

Det är storleken på din inkomst som avgör hur mycket som du behöver betala för barnomsorgen. För att du ska få rätt barnomsorgsavgift behöver du därför vara noggrann med att uppge rätt inkomst.

Ändra inkomsten i vår e-tjänst. Om du inte uppger någon inkomst får du betala den högsta avgiften för barnomsorgen.

Anmäl din inkomst (e-tjänst) Länk till annan webbplats.

Vi räknar ut avgiften på hela hushållets inkomst. Det betyder att makar, sammanboende eller partners som lever tillsammans räknas som ett hushåll, oavsett om ni har gemensamma barn eller inte. Om ni har varierande inkomst räknar ni ut ett snitt från årsinkomsten och uppger den som inkomst.

Om du flyttar ihop med någon och inte längre är ensamstående behöver du anmäla det till oss.

Avgiftskontroll

Varje år kontrollerar vi din inkomst mot den inkomst som du deklarerat till Skatteverket. Om du har angett fel inkomst kan du få betala i efterhand eller få pengar tillbaka.

Avgiftskontroll

Om du inte vill uppge din inkomst kan du välja Avstå från att uppge din inkomst (maxtaxa gäller). Observera att du då inte ingår i avgiftskontrollen.

Vad räknas som inkomst?

Som inkomst räknas hushållets samlade inkomster och andra skattepliktiga ersättningar före skatteavdrag enligt följande.

 • Lön och andra skattepliktiga ersättningar i anställning (innan skatt)
 • Semesterersättning
 • Ersättning för obekväm arbetstid
 • Inkomst av näringsverksamhet
 • Föräldrapenning
 • Sjukpenning, sjukersättning, havandeskapspenning
 • Arbetslöshetsersättning/Kontant arbetsmarknadsstöd
 • Arbetsmarknadsutbildning/Aktivitetsersättning
 • Pensioner (ej barnpension)
 • Vårdbidrag, omvårdnadsdel för barn. Merkostnadsdelen ska ej uppges
 • Familjehemsföräldrars arvodesersättning
 • Livränta (den skattepliktiga delen)
 • Omställningsstudiestöd

Vad räknas inte som inkomst?

Som inkomst räknas inte:

 • SFI
 • Försörjningsstöd
 • Studiemedel
 • Studielån
 • Etableringsersättning/tillägg
 • Arbetssökande utan ersättning
 • Bostadsbidrag
 • Underhållsbidrag
 • Barnbidrag

Avgiftskontroll

En gång om året kontrollerar Ale kommun att alla som har barnomsorg i kommunen har betalat rätt avgift. Det är en rättvise- och trygghetsfråga att alla familjer betalar rätt avgift enligt den taxa som finns.

Den inkomst som du har lagt in på kommunens e-tjänst jämförs med den inkomst som du har deklarerat till Skatteverket. Uppgifterna från Skatteverket är tillgängliga för oss först efter två år och därför sker kontrollen retroaktivt, två år tillbaka i tiden. I årets kontroll tittar vi på din inkomst från 2022. Om du har angett för låg inkomst skickas en faktura till dig. Om du har angett för hög inkomst får du pengar tillbaka.

Från och med år 2023 ingår inte de som angett maxtaxa i avgiftskontrollen. För de görs alltså ingen jämförelse mot den deklarerade inkomsten.

Vanliga frågor och svar om avgiftskontrollen

 • Är jag ensamt ansvarig för min faktura även om jag bodde ihop med barnets andra vårdnadshavare under tiden som fakturan avser?
  Om ni bodde ni ihop under det aktuella året så har ni båda betalningsansvariga. även om bara står ett namn står på fakturan. Fakturan delas inte utan ni behöver komma överrens om hur fakturan betalas.
 • Hur går kontrollen till?
  Din årsinkomst hämtas från Skatteverket och divideras med tolv för att få fram en beräknad månadsinkomst. Den jämförs sedan med den inkomst som du har uppgett. Vi återbetalar eller fakturerar inte belopp som understiger 600 kr.
 • Varför gör ni den här kontrollen?
  Det är en rättvise- och trygghetsfråga att familjer behandlas lika och betalar avgift enligt den taxa som gäller.
 • Varför kontrollerar ni mot årsinkomsten två år tillbaka?
  Vi har inte tillgång till Skatteverkets uppgifter tidigare. Det tar tid innan den slutliga taxeringen är klar hos Skatteverket. Vi behöver också tid för att kontrollera våra egna uppgifter.
 • Uppdateras inte min inkomst automatiskt?
  Nej, inkomsten uppdateras inte automatiskt. Vårdnadshavarna har ansvar för att meddela rätt inkomst.
 • Om jag inte kan betala hela fakturan på en gång, hur gör jag då?
  Då kan du söka om anstånd eller få en avbetalningsplan. Hör av dig till vårt kontaktcenter på 0303‑70 30 00 så hjälper vi dig.
 • Vad händer om jag inte betalar fakturan?
  Du får en påminnelse. Om du fortfarande inte betalar går skulden vidare till inkasso.
 • Vad har jag gjort för fel när jag får en faktura i avgiftskontrollen?
  Det vanligaste felet är att du har skrivit fel inkomst i e-tjänsten. Det kan också vara så att du inte har räknat med all skattepliktig inkomst som till exempel semester- och övertidsersättning. En annan vanlig orsak är att du har angett en annan grund för placering än den som gäller. Om du till exempel har gått från att vara föräldraledig till att börja arbeta och inte ändrar det i e-tjänsten, behöver vi ändra det i efterhand, vilket kan innebära en merkostnad.
 • Vad räknas som inkomst och inte?
  Som inkomst räknas all skattepliktig inkomst som till exempel, lön, semesterersättning, övertidsersättning, föräldrapenning, sjukpenning, aktivitetsstöd, arbetslöshetsersättning med mera. Till din inkomst räknas exempelvis inte studiestöd, försörjningsstöd, barnbidrag, underhållsbidrag, bostadsbidrag, etableringsersättning/tillägg med mera.

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon 0303-70 30 00

E-post kommun@ale.se

Öppettider

Måndag–fredag kl 08.00–16.30

Ytterligare telefontid tisdag kl 16.30–18.00

 

Postadress

Ale kommun

449 80 Alafors

Hitta hit

Ale torg 7, Nödinge

Uppdaterades: 30 maj 2024
Informationsägare: Utbildningsförvaltningen