Länk till startsidan

Ansök om eller säg upp plats

Du behöver ansöka om plats för att ditt barn ska kunna gå i förskola, pedagogisk omsorg och fritids. Du kan ansöka tidigast åtta månader innan barnet behöver platsen och barnet behöver vara minst ett år för att börja i barnomsorgen.

Så här ansöker du (ny plats eller byte)

Ditt barn behöver stå i kö för att få en, eller byta plats (omplaceras) i förskola eller pedagogisk omsorg. Det finns en kö för att det ska bli en rättvis fördelningen av de platser som finns på varje förskola. Det kan ta upp till fyra månader innan du får en plats på förskola eller pedagogisk omsorg. På fritids får du plats direkt om du har ansökt om fritids på skolan som barnet går på.

  • Du kan önska plats på max två förskolor/pedagogisk omsorg.
  • Placeringsstart är det datum när du behöver barnomsorg.
  • Barnet måste vara minst ett år för att börja i förskola/pedagogisk omsorg

Förskola, Fritids ansökan (e-tjänst) Länk till annan webbplats.

Om du önskar start under vecka 28–31 ändras din ansökan så att önskad start blir måndag vecka 32. De beror på att bara utvalda förskolor håller öppet under sommarveckorna. Om du behöver omsorg under vecka 28–31 ansöker du om sammanslagen förskola separat. Intyg om arbete måste bifogas ansökan.

Om du vill byta förskola eller dagbarnvårdare ansöker du om ny plats via e-tjänsten precis som vid en ny ansökan. Du har ingen garanti att få byta utan prioriteras efter barn som ännu inte har någon plats. Därför kan det ta längre tid innan du får ett erbjudande om plats. Byte av förskola eller dagbarnvårdare (omplacering) görs i augusti förutom för barn med förtur (syskon, särskilda behov eller flytt till annat skolområde).

Särskilda behov och specialkost

Om ditt barn är i behov av särskilt stöd för sin utveckling behöver du mejla in ifylld blankett som bilaga till din ansökan om barnomsorg (sista steget i e-tjänsten för ansökan om barnsomsorg), för att barnet ska kunna erbjudas plats där barnets behov bäst kan tillgodoses.

Bilaga ansökan om barnomsorg - särskilda behov (blankett) Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Om ditt barn är allergisk behöver du också informera oss om eventuell specialkost. Det anmäls före placeringsstart via vår e-tjänst

Anmäl specialkost (e-tjänst) Länk till annan webbplats.

Avanmäl specielkost (e-tjänst) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Säga upp plats

När du inte längre har behov av barnomsorg behöver du säga upp barnets plats. Uppsägningstiden är 30 dagar och räknas från den dag uppsägningen inkommit i e-tjänsten, såvida inte datum för avslut ligger längre fram i tid än 30 dagar.

Säga upp barnets plats (e-tjänst) Länk till annan webbplats.

Du betalar för platsen under hela uppsägningen oavsett om platsen används eller inte. Om tiden mellan två placeringar är mindre än 90 dagar behöver du även betala för den lediga perioden.

Om ni som vårdnadshavare har samma folkbokföringsadress räcker det att en av er säger upp platsen. Om ni har olika folkbokföringsadresser säger var och en upp sin placering. Om bara en av er säger upp sin plats i barnomsorgen ligger placeringen kvar på den vårdnadshavare som inte har sagt upp platsen.

Hur vi fördelar platserna

Du kan ansöka om plats åtta månader före det datum som du önskar plats, men kötiden räknas som tidigast sex månader före önskad start. Om två barn ansöker på samma dag om plats på samma datum hamnar det äldre av barnen före det yngre i kön.

När det är din plats i kön kontrollerar vi på om det finns en ledig plats på något av dina val. Om det inte finns någon ledig plats på den förskola/de förskolor som du har önskat, erbjuder vi en plats på en annan förskola så nära ditt hem som möjligt.

Förtur

Barn som har äldre syskon placerade på den förskola/familjedaghem där familjen sökt plats har förtur i kön. Detsamma gäller för barn i behov av särskilt stöd om stödet kan tillgodoses bättre på en viss förskola än någon annan. För att förturen ska gälla behöver ansökan ha inkommit senast fyra månader innan du önskar plats.

Erbjudan om plats

När vi har hanterat din ansökan får du erbjudande om plats via SMS. Där står var barnet har fått plats och ett preliminärt datum för inskolningstart. Inskolningen kan skjutas fram max 14 dagar. Förskolan kontaktar dig med mer information någon vecka före inskolning.

Om du inte svarar inom fem dagar (tre dagar för byte av förskola/pedagogisk omsorg) stängs erbjudandet och din ansökan försvinner. Om du fortfarande vill ha barnomsorg måste du ansöka på nytt. Om du accepterar erbjudandet blir barnet placerad på den förskola som erbjudits. Du betalar från det datum som vi kan erbjuda dig plats, även om du flyttar fram inskolningsdatumet.

Om du har fått erbjudande om en förskola som du inte har önskat kan du välja att tacka ja och stå kvar i kön till den förskola du önskar. Du kan också tacka nej till platsen. Då ligger barnet kvar i kön. Om du har ansökt om plats i kommunal barnomsorg, men tackar ja till en plats i fristående verksamhet behöver du stänga din ansökan till kommunal verksamhet så att vi kan erbjuda platsen till nästa barn i kö.

Inskolning efter sommaren

I augusti går alla sexåringar upp i förskoleklass och många platser blir lediga i förskola och pedagogisk omsorg. För att inskolningen ska bli så bra som möjligt, kan inte alla barn börja samtidigt. Därför fördelas inskolningarna ut över några dagar på de enheter där det är flest inskolningar. Därför kan du erbjudas start några dagar senare än det datum då du önskat.

Oanmäld frånvaro

Om barnet inte kommer till förskolan på två månader sägs platsen upp per automatik.

Flytt från Ale

Du får behålla platsen i högst fyra månader om du flyttar från Ale. Därefter sägs platsen upp per automatik. Om du behöver behålla platsen en längre tid ansöker du om att behålla plats i förskolan vid utflytt till annan kommun.

Ansökan om att behålla plats vid utflytt. (Blankett) Öppnas i nytt fönster..

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon 0303-70 30 00

E-post kommun@ale.se

Öppettider

Måndag–fredag kl 08.00–16.30

Ytterligare telefontid tisdag kl 16.30–18.00

 

Postadress

Ale kommun

449 80 Alafors

Hitta hit

Ale torg 7, Nödinge

Fick du hjälp av informationen på sidan?Godkännande av datalagring (obligatorisk) * (obligatorisk)
Godkännande av datalagring (obligatorisk)

Uppdaterades: 29 februari 2024
Informationsägare: Utbildningsförvaltningen