Länk till startsidan

Ansök om eller säg upp plats

Du behöver ansöka om plats för att ditt barn ska kunna gå i förskola, pedagogisk omsorg och fritids. Du kan ansöka tidigast åtta månader innan barnet behöver platsen och barnet behöver vara minst ett år för att börja i barnomsorgen.

Så här ansöker du (ny plats eller byte)

Ditt barn behöver stå i kö för att få en, eller byta plats (omplaceras) i förskola eller pedagogisk omsorg. Det finns en kö för att det ska bli en rättvis fördelningen av de platser som finns på varje förskola. Det kan ta upp till fyra månader innan du får en plats på förskola eller pedagogisk omsorg. På fritids får du plats direkt om du har ansökt om fritids på skolan som barnet går på.

  • Du kan önska plats på max två förskolor/pedagogisk omsorg.
  • Placeringsstart är det datum när du behöver barnomsorg.
  • Barnet måste vara minst ett år för att börja i förskola/pedagogisk omsorg

Förskola, Fritids ansökan (e-tjänst) Länk till annan webbplats.
Application for preschool, English (form) Pdf, 1 MB.
Förskola, Fritids ansökan (blankett) Pdf, 1 MB.
Intyg om arbete/studier (blankett) Pdf, 31 kB.

Om du vill byta förskola eller dagbarnvårdare ansöker du om ny plats via e-tjänsten precis som vid en ny ansökan. Du har ingen garanti att få byta utan prioriteras efter barn som ännu inte har någon plats. Därför kan det ta längre tid innan du får ett erbjudande om plats. Byte av förskola eller dagbarnvårdare (omplacering) görs i augusti förutom för barn med förtur (syskon, särskilda behov eller flytt till annat skolområde).

Om du önskar start under vecka 28–31 ändras din ansökan så att önskad start blir måndag vecka 32. De beror på att bara utvalda förskolor håller öppet under sommarveckorna. Om du behöver omsorg under vecka 28–31 ansöker du om sammanslagen förskola

Ansök om sammanslagen förskola/fritidshem under sommarveckorna 28-31

Under sommarveckorna slås flera av våra förskolor och fritidshem ihop och i år (2024) håller de sammanslagna verksamheterna till i Älvängen. Om ditt barn behöver omsorg under sommarveckorna behöver du:

  1. Ansök om sammanslagen förskola eller sammanslaget fritids beroende på ditt barns ålder. Vi önskar ha din ansökan senast 2024-04-30.
  2. Mejla intyg till bilaga.ansokan@ale.se inom 10 dagar från det att du ansökt, dock senast 10 maj. Intyget ska stärka arbete eller studier. Utan intyg avslås ansökan.
  3. När din plats har beviljats och placeringen är klar får du förfrågan om att besvara ett lovschema i Skola24 för fritids eller temporärt schema i IST Home Skola (Lämna och Hämta) för förskola.

Förskola, Fritids ansökan (e-tjänst) Länk till annan webbplats.
Intyg om arbete (blankett) Pdf, 231 kB.

Övriga begränsade öppettider

Under jullov, klämdagar och studiedagar samordnas förskoleverksamheten till ett par förskolor som håller öppet. Vilka förskolor som håller öppet varierar. För att ha barnomsorg under de dagarna när barnomsorgen är samordnad behöver du ansöka om det separat. Verksamheten där ditt barn går informerar dig om hur du gör.

Läsårstider och lov

Särskilda behov och specialkost

Om ditt barn är i behov av särskilt stöd för sin utveckling behöver du mejla in ifylld blankett som bilaga till din ansökan om barnomsorg (sista steget i e-tjänsten för ansökan om barnsomsorg), för att barnet ska kunna erbjudas plats där barnets behov bäst kan tillgodoses.

Bilaga ansökan om barnomsorg - särskilda behov (blankett) Pdf, 1 MB.

Om ditt barn är allergisk behöver du också informera oss om eventuell specialkost. Det anmäls före placeringsstart via vår e-tjänst

Anmäl specialkost (e-tjänst) Länk till annan webbplats.
Avanmäl specielkost (e-tjänst) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Barnomsorg på obekväm arbetstid

Föräldrar som har gemensam vårdnad och är folkbokförda på olika adresser, förväntas att gemensamt lösa barnets behov av tillsyn på obekväm arbetstid. Vårdnadshavare/sammanboende har inte rätt till barnomsorg på obekväm arbetstid under föräldraledighet, sjukdom/sjukskrivning, arbetslöshet, vård av syskon, semester eller annan ledighet.

Riktlinjer för barnomsorg på obekväm arbetstid (pdf) Pdf, 177 kB.
Ansök om barnomsorg på obekväm arbetstid (E-tjänst) Länk till annan webbplats.
Ansök om barnomsorg på obekväm arbetstid (Blankett) Pdf, 179 kB.

Handläggningstiden är fyra månader efter komplett ansökan och ansökan anses komplett när följande handlingar har mejlats till bilaga.ansokan@ale.se:

  1. Arbetstider styrkta av arbetsgivaren. Det ska framgå att arbetstiderna inte varit möjliga att förändra - gäller båda vårdnadshavarna och eventuellt sammanboende.
  2. Schema för vistelsebehov (Blankett) Pdf, 1 MB.

Vad händer efter att jag har ansökt?

När vi har godkänt din ansökan hamnar barnet i kö. När det är barnets tur i kön erbjuds barnet en plats via sms. Du svarar på erbjudandet i e-tjänst för förskola/pedagogisk omsorg Länk till annan webbplats.. Inskolningen kan skjutas fram max 14 dagar. Du betalar från det datum som vi erbjudit dig plats, även om du flyttar fram inskolningsdatumet. Förskolan kontaktar dig med mer information någon vecka före inskolning.

Om du har ansökt om plats i god tid (minst fyra månader före start) har du garanti om att bli erbjuden förskola på önskat datum +/- någon dag beroende på hur till exempel helgdag infaller. Garantin innebär att du är garanterad en plats på någon av förskolorna i Ale kommun där det finns en ledig plats. Det behöver alltså inte bli på någon av dina sökval, även om det är målet för varje ansökan.

Erbjudanden skickas så snart det är möljigt utifrån när barnet har ställts i kön och beroende av om det finns lediga platser på något av dina sökval. Om du inte fått något erbjudande och det närmar sig startdatum beror det oftast på att det inte finns någon ledig plats på någon av de förskolor som valts i ansökan. Då inväntas en ledig plats in i det längsta innan erbjudande skickas till annan förskola så nära ert hem som möjligt. Om ni skulle bli erbjudna en förskola som ni inte har valt kan ni acceptera platsen med val om att stå kvar i kö till de förskolor som ni önskar. Du kan också tacka nej till platsen. Då står barnet kvar i kön. Om du har ansökt om plats i kommunal barnomsorg, men tackar ja till en plats i fristående verksamhet behöver du stänga din ansökan till kommunal verksamhet så att vi kan erbjuda platsen till nästa barn i kö.

Om du inte svarar på ett erbjudandet stängs din ansökan och du måste du ansöka på nytt och ditt barn fortfarande behöver barnomsorg. Om du accepterar erbjudandet blir barnet placerad på den förskola som erbjudits.

Inskolning efter sommaren

I augusti går alla sexåringar upp i förskoleklass och många platser blir lediga i förskola och pedagogisk omsorg. För att inskolningen ska bli så bra som möjligt, kan inte alla barn börja samtidigt. Därför fördelas inskolningarna ut över några dagar på de enheter där det är flest inskolningar. Därför kan du erbjudas start några dagar senare än det datum då du önskat.

Hur vi fördelar platserna

Du kan ansöka om plats åtta månader före det datum som du önskar plats, men kötiden räknas som tidigast sex månader före önskad start. Om två barn ansöker på samma dag om plats på samma datum hamnar det äldre av barnen före det yngre i kön.

När det är din plats i kön kontrollerar vi på om det finns en ledig plats på något av dina val. Om det inte finns någon ledig plats på den förskola/de förskolor som du har önskat, erbjuder vi en plats på en annan förskola så nära ditt hem som möjligt.

Förtur

Barn som har äldre syskon placerade på den förskola/familjedaghem där familjen sökt plats har förtur i kön. Detsamma gäller för barn i behov av särskilt stöd om stödet kan tillgodoses bättre på en viss förskola än någon annan. För att förturen ska gälla behöver ansökan ha inkommit senast fyra månader innan du önskar plats.

Säga upp plats

När du inte längre har behov av barnomsorg behöver du säga upp barnets plats. Uppsägningstiden är 30 dagar och räknas från den dag uppsägningen inkommit i e-tjänsten, såvida inte datum för avslut ligger längre fram i tid än 30 dagar.

Säga upp barnets plats (e-tjänst) Länk till annan webbplats.

Du betalar för platsen under hela uppsägningen oavsett om platsen används eller inte. Om tiden mellan två placeringar är mindre än 90 dagar behöver du även betala för den lediga perioden.

Om ni som vårdnadshavare har samma folkbokföringsadress räcker det att en av er säger upp platsen. Om ni har olika folkbokföringsadresser säger var och en upp sin placering. Om bara en av er säger upp sin plats i barnomsorgen ligger placeringen kvar på den vårdnadshavare som inte har sagt upp platsen.

Oanmäld frånvaro

Om barnet inte kommer till förskolan på två månader sägs platsen upp per automatik.

Flytt från Ale

Du får behålla platsen i högst fyra månader om du flyttar från Ale. Därefter sägs platsen upp per automatik. Om du behöver behålla platsen en längre tid ansöker du om att behålla plats i förskolan vid utflytt till annan kommun.

Ansökan om att behålla plats vid utflytt. (Blankett) Pdf, 143 kB, öppnas i nytt fönster..

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon 0303-70 30 00

E-post kommun@ale.se

Öppettider

Måndag–fredag kl 08.00–16.30

Ytterligare telefontid tisdag kl 16.30–18.00

 

Postadress

Ale kommun

449 80 Alafors

Hitta hit

Ale torg 7, Nödinge

Uppdaterades: 28 maj 2024
Informationsägare: Utbildningsförvaltningen