Länk till startsidan

Regler och information

För att verksamheten ska kunna planeras och bedrivas med rätt bemanning, rätt mat och rätt aktiviteter för de barn som är där är det viktigt med ett gott samarbete mellan verksamhet och vårdnadshavare. För att kunna åstadkomma det använder vi gemensamma system för att kommunicera och följer de regler som antagits

Sjukanmälan/VAB

Ibland händer det att ditt barn blir sjuk. Då behöver du anmäla det i IST Home Skola - Lämna/Hämta (se nedan). Om barnet blir sjukt på förskolan, ringer personalen till dig och du får komma och hämta ditt barn.

Förskolor i Ale med kontaktuppgifter

Om du är hemma för vård av barn med syskon eller själv är sjukskriven får du lämna ditt barn på förskolan enligt senast godkända schema de första tio dagarna (två veckor). Därefter får du lämna barnet 15 timmar/vecka i förskolan.

Ledighet/frånvaro

Du kan ansöka om ledighet i upp till två månader (sommarmånaderna juni-aug gäller 3 månader). Anökan lämnas till rektor och det är också rektor som beslutar om ledigheten beviljas. Du behöver betala din vanliga avgift under hela ledigheten. Om du inte anmäler ledighet och barnet varit frånvarande i minst en månad avslutas placeringen den 15:e i nästkommande månad.

Lämna in schema i IST Home Skola

IST Home Skola (lämna/hämta) är en app där du lägger in schema och rapporterar frånvaro för ditt barn i förskolan. På så sätt kan personalen veta vilka barn som är på förskolan och som förväntas komma varje dag. Det är viktigt för att kunna planera verksamheten med rätt bemanning, rätt mängd mat och framför allt rätt aktiviteter för de barn som är i verksamheten. Personalen på förskolan checkar in ditt barn på morgonen och checkar ut ditt barn när barnet går hem.

Unikum i förskolan

Förskolan ska kontinuerligt och systematiskt dokumentera, följa upp och analysera varje barns utveckling och lärande, samt utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas. Det görs i Unikum. Där kan du som vårdnadshavare följa utbildningen i förskolan och ditt barn/dina barns utveckling och lärande. Unikum följer ditt barn hela vägen genom förskola och grundskola.

Genom Unikum kommunicerar även utbildningsförvaltningen med dig om information från kommunal nivå.

Hur Ale kommun använder Unikum i skolan

Kontaktuppgifter till närmast anhörig

Vid olyckshändelse eller sjukdom är det bra om förskolan har kontaktuppgifter till barnets närmast anhöriga kontaktperson/kontaktpersoner. Du lägger själv in kontaktuppgifterna i e-tjänsten för förskola.

Lägg till, redigera och ta bort kontaktpersoner (e-tjänst) Länk till annan webbplats.
Klicka på Min sida --> Mina placeringar --> Kontaktuppgifter

Samordning vid öppning och stängning

Under öppning och stängning kan grupper slås ihop beroende på hur många barn som är kvar. Det kan betyda att du lämnar eller hämtar på en avdelning som inte barnet går på.

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon 0303-70 30 00

E-post kommun@ale.se

Öppettider

Måndag–fredag kl 08.00–16.30

Ytterligare telefontid tisdag kl 16.30–18.00

 

Postadress

Ale kommun

449 80 Alafors

Hitta hit

Ale torg 7, Nödinge

Uppdaterades: 30 maj 2024
Informationsägare: Utbildningsförvaltningen