Länk till startsidan

Familjedaghem, pedagogisk omsorg

I Ale kommun finns det flera kommunala och fristående förskolor, föräldrakooperativ och dagbarnvårdare att välja mellan från Alvhem i norr till Surte i söder. Verksamheterna rymmer alltifrån 5 upp till 180 barn.

Pojke i regnjacka

Foto: Plattform/Scandinav.

Vad är pedagogisk omsorg?

Som ett alternativ till förskola erbjuder Ale kommun pedagogisk omsorg. Här arbetar dagbarnvårdare efter Skolverkets allmänna råd. Förskolans läroplan fungerar som vägledande i det dagliga arbetet.

Verksamheten ska vara rolig och stimulerande för barnen och ta till vara på deras nyfikenhet och deras lust att lära. Verksamheten (det pedagogiska arbetet) styrs av skollagen, barnkonventionen och förskolans läroplan är ett vägledande styrdokument för oss. För oss dagbarnvårdare i Ale är läroplanens mål, likabehandlingsplanen och diskrimineringsgrunderna en viktig del i vårt dagliga arbete.

Fördelarna med pedagogisk omsorg är att ditt barn vistas större delen av veckan i en liten grupp, med det lilla extra av närhet och trygghet samt tid att se varje barn.
Omsorgen bedrivs i hemmiljö och tryggheten skapas av att samma vuxna är på plats hela dagen. Hemlagad mat serveras varje dag.

Pedagogisk omsorg i Ale kommun drivs av utbildade barnskötare. På grund av långa arbetsdagar är vi lediga en dag i veckan och då är barnen hos sin vikariedagbarnvårdare (Detta gäller även vid sjukdom/semester). Vi dagbarnvårdare i Ale utnyttjar kommunens kulturutbud, exempelvis sagostund på biblioteket, lovteater/film med mera. Dagbarnvårdarna träffas regelbundet utomhus på lekplatser eller i skogen, de åker tillsammans på roliga utflykter och några har en grupplokal en gång i veckan för gemensamma aktiviteter. Här har man till exempel sångstund, rytmik, pyssel med mera.

Allmän förskola och pedagogisk omsorg

Allmän förskola erbjuds inte i pedagogisk omsorg, eftersom det inte finns krav på att följa förskolans läroplan. Om barnet har en plats i pedagogisk omsorg erbjuds byte till förskola. Om du vill att ditt barn ska gå kvar i pedagogisk omsorg och ta del av allmän förskola på samma gång, är det ditt ansvar som förälder att lämna och hämta barnet i förskolan.

Fristående pedagogisk omsorg

Barnomsorg som drivs i annan regi kallas för fristående. Fristående verksamheter i Ale kommun sköter sin egen kö och du anmäler ditt barn till respektive verksamhet.

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon 0303-70 30 00

E-post kommun@ale.se

Öppettider

Måndag–fredag kl 08.00–16.30

Ytterligare telefontid tisdag kl 16.30–18.00

 

Postadress

Ale kommun

449 80 Alafors

Hitta hit

Ale torg 7, Nödinge

Uppdaterades: 14 maj 2024
Informationsägare: Utbildningsförvaltningen