Länk till startsidan

Frågor och svar om förändringen

Vad innebär nämndens beslut?

Nämndens beslut innebär i första steget att Skolvägens förskola i Älvängen ska stängas under våren 2024. Nästa steg är att Vitklövergatans förskola i Nödinge stänger under hösten 2024 och Byvägens förskola i Bohus stänger under hösten 2025. Kronans förskola i Älvängen lämnar två avdelningar genom att inte fylla på med nya barn när 6-åringarna börjar skolan hösten 2024.

Hur ser beslutet ut?

Skolvägens förskola stänger under vårterminen 2024. Barnen har garanterad plats på Hövägens förskola men vårdnadshavarna kan önska annan förskola, dit barnen har förtur. Det finns plats på andra förskolor i Älvängen.

Kronans förskola lämnar två avdelningar genom att inte fylla på efter 6-åringarna efter vårterminen 2024. De syskon som har syskonförtur kan börja på Kronans förskola om vårdnadshavarna väljer det.

Vitklövergatans förskola stänger efter vårterminen 2024. Barnen har garanterad plats på Lövängens förskola, men vårdnadshavarna kan önska annan förskola, dit barnen har förtur. Det finns plats på de andra förskolorna i Nödinge under hösten 2024.

Byvägens förskola stänger under hösten 2025. Barnen har garanterad plats på Bohus förskola, men vårdnadshavarna kan önska annan förskola, dit barnen har förtur.

Kan vårdnadshavarna påverka beslutet?

Nej, utbildningsnämndens beslut kommer inte att förändras. Under överskådlig tid kommer antalet barn i Ale inte att öka så mycket.

Varför ska ni ta bort förskolor?

Vi har färre barn i förskolan än tidigare och ska minska antalet förskoleplatser för att pengarna i så stor utsträckning som möjligt ska gå till personal och inte till lokaler.

Varför tar ni bort välfungerande förskolor där både barn och medarbetare trivs?

Vi har färre barn i förskolan än tidigare och ska minska antalet förskoleplatser för att pengarna i så stor utsträckning som möjligt ska gå till personal och inte till lokaler

Splittras barngrupperna?

I största möjliga mån jobbar vi för att hålla ihop grupperna om vårdnadshavarna har valt samma förskola. Rektorerna arbetar i alla flyttar inom förskolan för att grupperna ska bli så bra som möjligt, baserat till exempel på vilka barn som leker tillsammans.

Följer pedagogerna med barnen?

Det är viktigt att barn och vårdnadshavare känner sig trygga i den här processen. Våra medarbetare behövs inom förskolan i Ale och vi vill att de ska följa med barnen i så stor utsträckning som möjligt.
Vår målsättning är att pedagogerna i så stor utsträckning som möjligt följer med barnen i olika konstellationer.

De utpekade förskolorna som barnen ska flytta till är stora förskolor med många barn. Varför har ni så stora förskolor?

När vi byggde de nya förskolorna visade prognoserna att antalet förskolebarn i Ale skulle öka. Vi bedömde att större förskolor skulle fungera bäst, mycket tack vare de fördelar som finns när pedagogerna har fler kollegor att samverka med.

Är det verkligen bra för barn med så stora förskolor?

Lövängens förskola och Svenstorps förskola har plats för 180 barn vardera, men barnen är aldrig så många tillsammans. Barngruppernas storlek påverkas inte av hur stor förskolan är. Man kan se det som flera mindre förskolor på samma plats.

Varför ligger de nya förskolorna utanför centrum?

Det är relativt ont om lämplig central byggbar mark i Ale och detta är de tomter som kommunen bedömde var mest lämpliga för förskolorna.

Hur gör jag om mitt barns förskola är med bland dem som ska stängas?

Vårdnadshavarna lämnar in önskemål om ny förskoleplacering för sina barn. Barnen har garanterad plats på en utsedd förskola och förtur till andra förskolor under en begränsad tid.

Kommer de flyttade barnen att behöva stå i kö för att få plats på nya förskolor?

Det beror på vilken förskola man väljer. Vi garanterar plats på Hövägens förskola för barn som ska flytta från Skolvägen. Däremot kan vi inte garantera plats på andra förskolor än de som står i beslutet om vårdnadshavarna vill ha plats på andra förskolor än de anvisade.

Kan jag ångra mitt omplaceringsval?

Vi erbjuder en plats på en bestämd förskola. Om du ansöker om och får en annan plats än den vi erbjuder och sedan ångrar dig innan du har tackat ja till erbjudande om omplacering har du rätt till platsen på den första förskolan. Du får alltså alltid platsen på förskolan som barngruppen ska flytta till om du vill ha den.

När får jag besked om förskoleplacering för mitt barn?

Du får erbjudande om omplacering senast 4–8 veckor före placeringsstart.

Kan vårdnadshavarna påverka hur processen kring flytten går till?

Vi kommer att bjuda in till föräldramöten för berörda vårdnadshavare. Där pratar vi om tidplan och hur flytten går till rent praktiskt.

Stämmer det att Hövägens förskola ska stängas?

Kommunen planerar hela tiden för samhällsutveckling och i det ligger långsiktiga planer för hur våra lokaler ska förändras i framtiden. Fastighetsavdelningen på serviceförvaltningen har meddelat att vi kommer att behöva lämna Hövägens förskola tidigast i januari 2027. Verksamheten flyttar då antingen in direkt i en ny förskola eller evakueras till moduler under en period. Det kan också dröja några år ytterligare, men det kan vi inte garantera.

Kommer någon annan förskola att stängas?

Kommunen planerar hela tiden för samhällsutveckling och i det ligger långsiktiga planer för hur våra lokaler ska förändras i framtiden. Det finns just nu inga planer på att stänga någon annan förskola.

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon 0303-70 30 00

E-post kommun@ale.se

Öppettider

Måndag–fredag kl 08.00–16.30

Ytterligare telefontid tisdag kl 16.30–18.00

 

Postadress

Ale kommun

449 80 Alafors

Hitta hit

Ale torg 7, Nödinge

Uppdaterades: 14 maj 2024
Informationsägare: Utbildningsförvaltningen