Länk till startsidan

Lämna synpunkter på fördjupad översiktsplan för Älvängen

Under samrådstiden som pågår mellan 22 maj till och med 6 september 2024 har du möjlighet att lämna synpunkter på den fördjupade översiktsplanen för Älvängen - FÖP Älvängen.

Du kan skicka in din synpunkt via formuläret här nedan eller lämna det skriftligt via:

  • e-post till plan@ale.se ange ”FÖP Älvängen” i ämnesraden
  • brev skickar du till Ale kommun, samhällsbyggnadsnämnden, 449 80 Alafors

Lämna din synpunkt

I det här formuläret kan du lämna synpunkter på Fördjupad översiktsplan för Älvängen. Synpunkter ska lämnas senast den 6 september 2024.

 Bifogade filer får bara vara pdf, docx eller doc

Skriv in din e-postadress om du vill få en kopia av din lämnade synpunkt skickad till din e-post (frivillig uppgift).

Vad händer med mina synpunkt?

Alla inkomna synpunkter sammanställs och besvaras i en samrådsredogörelse som offentliggörs i samband med att fördjupningen av översiktsplanen skickas ut på granskning som är nästa skede i processen.

Uppdaterades: 21 maj 2024
Informationsägare: Samhällsbyggnadsförvaltningen