Länk till startsidan

Anmälan om eventuell överträdelse

En anmälan kan göras per telefon, per brev eller e-post. För att minimera missförstånd ser vi gärna att du lämnar in anmälan skriftligt. Du kan göra en anmälan anonymt.

Göra anmälan

I anmälan bör du uppge:

 • Vilken fastighet eller adress det handlar om.
 • Vad som uppförs eller har uppförts.
 • När det du anmäler inträffade/byggdes.
 • Tydligt vad det är du anmäler. Vi kan inte handlägga misstanke om att något kommer att ske.
 • En detaljrik beskrivning, uppge gärna mått, utseende och avstånd till gränser, bifoga gärna bilder och en karta/situationsplan.
 • Om du har haft kontakt med någon annan förvaltning i kommunen eller någon annan myndighet om frågan.

Anonym anmälan

Vill du få beslut i ärendet skickat till dig behöver du ange kontaktuppgifter till dig själv. Det innebär att du inte kan vara anonym. Är du anonym kan du inte automatiskt få något beslut eller information i ärendet.

Alla handlingar som kommer in till samhällsbyggnadsförvaltningen är offentliga. Information av vikt som kommer in kring ärendet per telefon diarieförs också. Du kan skicka in din anmälan via vanlig post.

Om du väljer att skicka e-post din anmälan bör du tänka på att avsändaren ofta står med automatiskt när du skickar e-post och att e-postadressen kommer att synas i handlingarna. Du kan därför inte vara anonym om anmälan skickas in den vägen.

Observera att om du är anonym och din anmälan saknar så pass viktiga uppgifter att ärendet inte kan utredas kan ärendet komma att avskrivas. Var därför noga när du gör en anmälan att ange all information som är av vikt.

Exempel på vad som kan anmälas

En anmälan kan göras till samhällsbyggnadsförvaltningen om sådant som kan vara olovligt enligt plan- och bygglagen. En anmälan kan till exempel göras:

 • Om det pågår en byggnation eller något annat som kräver ett lov och något sådant inte är sökt eller beviljats.
 • Om ett byggnadsarbete startar utan startbesked.
 • Om en byggnad, eller del av byggnad tas i bruk innan ett slutbesked är utfärdat.
 • Om en byggnad används eller inreds till annat ändamål än vad den har bygglov till.
 • Om det som uppförts skiljer sig från det som beviljats i lovet.
 • Om en tomt inte hålls i vårdat skick och orsakar betydande olägenhet för omgivningen.
 • Om underhållet av en byggnad eller något annat byggnadsverk är eftersatt.
 • Om det finns ett enkelt avhjälpt hinder i en publik lokal eller på en allmän plats.

Kontakt

Bygglov

Telefon kontaktcenter 0303-70 30 00

E-post bygg@ale.se

Telefontider

Veckorna 27–32 tisdag och torsdag kl 09.30–11.30

Öppet hus har sommaruppehåll veckorna 27–33

Ordinarie telefontider

Måndag, tisdag och torsdag kl 09.30–11.30

Direkttelefon under telefontid 0303-70 33 30

Postadress

Ale kommun
449 80 Alafors

Besök

Öppet hus kontaktcenter i Nödinge onsdagar kl 14.00–16.30

Uppdaterades: 14 november 2023
Informationsägare: Samhällsbyggnadsförvaltningen