Länk till startsidan

Viktigt meddelande till allmänheten

Viktigt meddelande till allmänheten (VMA) är en varning till allmänheten vid till exempel gasutsläpp, en stor brand eller annan allvarlig olycka.

Hur låter signalen?

Allmänheten varnas genom varningssignalen VMA. Under minst 2 minuter ljuder en 7 sekunders signal omväxlande med 14 sekunders tystnad.

Signalen används vid gasutsläpp, stor brand eller annan allvarlig olycka för att varna invånarna. Varnings- och informationssystemet kan också användas för att ge beredskapslarm och flyglarm om landet skulle råka i krig. Det är Räddningstjänsten som ansvarar för att signalen fungerar.

När du hör signalen

  • Gå inomhus
  • Stänga dörrar, fönster och ventilation
  • Lyssna på radio för information
  • Faran över signaleras med en 30–40 sekunder lång signal

Utomhusvarning

Systemet för utomhusvarning är en signal för att varna allmänheten utomhus. Det är alltså inte tänkt att signalen ska höras inomhus, även om den i många fall gör det. Med dagens byggteknik och goda ljudisolering är det inte möjligt att få ett system som även kan höras inomhus, då ljudtrycket utomhus skulle bli skadligt för allmänhet som befinner sig i närheten av en ljudsändare.

Hör du inte VMA?

Om du inte hör, eller det inte finns utomhusvarning där du bor, men du anser att det borde finnas en, kan du kontakta Ale kommuns säkerhetsenhet på e-post sakerhet@ale.se.

Test av signalen

Signalerna VMA och Faran över testas klockan 15.00 första helgfria måndagen i mars, juni, september och december. Vid prov ges även information i radion. Om du inte hör ljudsändarna under kvartalsprovet kan det vara så att du befinner dig för långt bort från närmaste ljudsändare, eller att det inte finns några i närheten där du befinner dig. En ljudsändare hörs cirka 400 meter från dess placering. Om du befinner dig inomhus är det inte säkert att signalen hörs.

Viktigt meddelande till allmänheten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Länk till annan webbplats.

VMA på fler sätt

Du kan nås av viktiga meddelandn till allmänheten även via talmeddelandeneller text-TV.

Mobil och fast telefoni

Sedan den 1 september 2014 har VMA-systemet kompletterats med att allmänheten även kan varnas genom ett talmeddelande till fast telefoni.

Sedan 1 juli 2017 kan SOS alarm skicka VMA via sms till samtliga mobiltelefoner, fast som positionerade, i ett drabbat område.

Information på Text-TV

På SVT:s Text-TV sidan 100 anges när en VMA-situation pågår och hänvisar för mer information till Text-TV sidan 599 där samma meddelande som läses i radio publiceras skriftligt.

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon 0303-70 30 00

E-post kommun@ale.se

Öppettider

Måndag–fredag kl 08.00–16.30

Ytterligare telefontid tisdag kl 16.30–18.00

 

Postadress

Ale kommun

449 80 Alafors

Hitta hit

Ale torg 7, Nödinge

Uppdaterades: 14 maj 2024
Informationsägare: Socialförvaltningen