Länk till startsidan

Kris och beredskap

Kommunen har ansvar för att verksamhet som förskola, skola, äldreomsorg och allt annat ska fungera både i vardag, i kris och under höjd beredskap. Kommunen har också det geografiska områdesansvaret på lokal nivå.

Det geografiska områdesansvaret innebär att kommunen ska se till att alla berörda aktörer inom kommunen samverkar när något händer. I ansvaret ingår också att se till att Aleborna får information om händelsen och hur den påverkar invånarna.

Vår främsta digitala informationsplats är här på ale.se. Här hittar du information när något har hänt som berör en kommunal verksamhet, eller inom Ale kommun som geografisk yta. Vi informerar också genom kontakt med lokala media, som Alekuriren, GP och Sveriges Radio P4. Du hittar också vår information på kommunens facebooksida Länk till annan webbplats..

Stöd vid en kris

När något akut händer i kommunen kan kommunledningen välja att starta den så kallade POSOM-gruppen för att ge stöd till drabbade och deras närstående. POSOM står för psykosocialt omhändertagande och gruppen består av människor som i sitt vardagliga arbete stöttar och hjälper personer i kris.

I privata kriser kan du få hjälp bland annat av primärvården och socialtjänsten. Socialtjänsten kommer du i kontakt med genom kontaktcenter på telefon 0303-70 30 00 eller e-post kommun@ale.se.

Så leds kommunen i en kris

Ale kommun har en krisledningsorganisation som vid behov och med kort varsel ska kunna träda i kraft. Den ska sköta ledning och samordning av den kommunala verksamheten.

Krisledningsorganisationen ska inom en timmes varsel kunna utöva ledning vid följande händelser:

  • Fredsolycka, katastrof eller kraftig samhällsstörning (som kräver kommunal ledning eller samordning).
  • Extraordinär händelse.
  • Väpnat angrepp.

Tjänsteman i beredskap TIB

Året runt, dygnet runt finns ett antal personer som turas om att stå i ständig beredskap, så kallad Tjänsteman i beredskap, TIB. Denna person kontaktas av till exempel SOS Alarm eller räddningstjänst och beslutar om händelsen är så stor att krisledningsgruppen bör kallas in.

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon 0303-70 30 00

E-post kommun@ale.se

Öppettider

Måndag–fredag kl 08.00–16.30

Ytterligare telefontid tisdag kl 16.30–18.00

 

Postadress

Ale kommun

449 80 Alafors

Hitta hit

Ale torg 7, Nödinge

Uppdaterades: 14 maj 2024
Informationsägare: Socialförvaltningen