Länk till startsidan

Försäkring, skadestånd

Kollektiv olycksfallsförsäkring

Ale kommun har tecknat en kollektiv olycksallsförsäkring hos Svedea för bland andra barn och ungdomar i kommunen. För elever som går ut grund- eller gymnasieskola gäller försäkringen till och med 1 september det år eleven går ut skolan. I försäkringsbeskedet hittar du mer information kring kommunens kollektiva olycksfallsförsäkring Pdf, 2 MB..

Om du drabbas av olycksfall:

 • Sök läkare eller tandläkare som är ansluten till försäkringskassan.
 • Spara alla kvitton.
 • Om taxi behövs mellan hemmet och skolan eller verksamheten på grund av olycksfallet måste detta styrkas med intyg från behandlande läkare. Av intyget måste framgå under vilken tid taxi beviljats.
 • Innan taxiresorna påbörjas måste Svedea kontaktas för godkännande.
  Efter bekräftelse från Svedea kan beställning av taxiresor göras. Uppgift om adresser, skoltider m.m. lämnas till taxi.
 • Resekostnader till och från behandlingar ersätts i första hand från landstinget. Begär alltid “Intyg om utbetald reseersättning”.

Skadeanmälan

Om ditt barn skadar sig anmäler du det till Svedea. Fyll i skadeanmälan på Svedeas webbplats och skicka till:

Postadress

Svedea AB
Skador företag
Box 3489
103 69 Stockholm

Du kan också ringa direkt till Svedea om du har frågor eller om anmälan gäller akuta skador via telefon eller mail.

Telefonnummer: 0771-160 199
E-post skadorforetag@svedea.se

Försäkringen gäller under hela dygnet för:

 • Barn och ungdomar 0–19 år (till dess de gått ut gymnasiet) som är folkbokförda i Ale kommun
 • Ensamkommande flyktingbarn och ungdomar
 • Socialsekreterare och personal inom individ- och familjeomsorgen
 • Personal i ”uppsökande verksamhet”

Försäkringen gäller under skol- och verksamhetstid för:

 • Elever i kommunal vuxenutbildning
 • Elever i komvux som anpassad utbildning
 • SFI-elever
 • Personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder
 • Personer enligt LSS, LVU, LVM och SOL
 • Övriga deltagare i kommunal verksamhet

Skadestånd

Ibland råkar man ut för en händelse som man anser att kommunen ska bära ansvar för.

Det kan exempelvis vara:

 • Personskada (halkolyckor, fallolyckor, felaktig myndighetsutövning, etc).
 • Egendomsskada (hål i vägen, snöras, källaröversvämningar, etc).
 • Ren förmögenhetsskada (felaktigt bygglov, felaktig LOU-upphandling, etc).
 • i samband med myndighetsutövning.

Skadeståndsanspråk

Kravet ska formuleras skriftligt och anspråkets storlek ska framgå samt redogörelse om varför kommunen bedöms vara ansvarig.

Uppge även:

 • Personuppgifter samt kontaktuppgifter
 • När/var/hur skadan skett.
 • Eventuella bilder och vittnesuppgifter.
 • Eventuella ersättningsanspråk.

Sänd anmälan till

Ale kommun
Sektor kommunstyrelsen - Kansliet
449 80 Alafors

Du kan ävenskicka din anmälan via e-post till kommun@ale.se

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon 0303-70 30 00

E-post kommun@ale.se

Öppettider

Måndag–fredag kl 08.00–16.30

Ytterligare telefontid tisdag kl 16.30–18.00

 

Postadress

Ale kommun

449 80 Alafors

Hitta hit

Ale torg 7, Nödinge

Uppdaterades: 14 maj 2024
Informationsägare: Socialförvaltningen