Länk till startsidan

Invasiva arter

Invasiva arter är främmande arter som avsiktligt eller oavsiktligt flyttats till en ny miljö. Dessa arter är ofta konkurrenskraftiga och sprider sig lätt.

Hantering av invasiva arter

Invasiva arter är ett stort problem som påverkar biologisk mångfald och kan orsaka kostnader för både privatpersoner och samhället. Det finns flera främmande arter i dag i kommunen som tränger undan inhemska växter. Blomsterlupin, jättebalsamin, jätteloka och parkslide är några exempel som finns i Ale.

För att inte sprida dem ytterligare är det viktigt att hantera dessa arter på rätt sätt. Invasiva växter kan lämnas på Sörmossens återvinningscentral i containern för brännbart avfall.

Jord där invasiva växter har växt ska transporteras i säckar till Sörmossen och läggas i containern för invasiv jord.

Om kommunens arbete med invasiva arter

Bekämpa arter

Jättebalsamin

Jättebalsaminen är en ettårig ört och sprider sig enbart via frön somslungas ut från de mogna frukterna. När man bekämpar jättebalsaminen rycks plantan upp eller slås av innan blomning och frömognad.

Jätteloka

Jättelokan sprider sig framför allt med frön och en planta producerar mellan 1 500 och 100 000 frön. Plantan har en giftig växtsaft som kan orsaka brännskador, så använd handskar och heltäckande kläder vid hantering.

Parkslide

Om beståndet inte sprider sig är rådet att låta parksliden bara stå kvar. Gör inget om du inte måste! Parkslide sprider sig vegetativt via växtdelar och är den mest svårbekämpade arten vi har. Vid störning kan plantan skicka ut långa jordlöpare och bilda nya bestånd upp till 7 meter från växtplatsen, och det räcker också med 1 gram rotfragment för att bilda en ny planta.

Parkslide och byggnader

De kraftiga rötterna kan tränga in i vattenledningar och byggnader. Detta kan vara problematiskt i främst äldre byggnader där rötterna kan hitta sprickor och håligheter att ta sig igenom. I Sverige är detta fortfarande relativt ovanligt jämfört exempelvis Storbritannien.

Bekämpning och hantering av invasiva främmande växter, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Lämna på återvinningscentralen

Meddela ALLTID personalen att du lämnar säckar med invasiva växter eller jord som innehåller invasiva växtdelar. Säckar med invasiva växter ska läggas i container till energiåtervinning och säckar med jord i container för jord med invasiva växter. Det kostar inget att lämna invasiva arter på återvinningscentralen.

Det är vid hantering av de invasiva växterna som spridningsrisken är som störst. Materialet måste därför förpackas väl, gärna i dubbla sopsäckar. Var noggrann och säkra att varken frön eller växtdelar kan komma ut i naturen under transporten.

För vissa arter, till exempel parkslide och vresros, är även rotdelarna mycket invasiva vilket behöver beaktas vid transport.

Säker hantering av avfall med invasiva främmande växter, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon 0303-70 30 00

E-post kommun@ale.se

Öppettider

Måndag–fredag kl 08.00–16.30

Ytterligare telefontid tisdag kl 16.30–18.00

 

Postadress

Ale kommun

449 80 Alafors

Hitta hit

Ale torg 7, Nödinge

Uppdaterades: 3 juni 2024
Informationsägare: Samhällsbyggnadsförvaltningen