Länk till startsidan

Invasiva arter

I Ale kommun har vi flera olika invasiva främmande växter. De vanligaste är parkslide, blomsterlupin, jättebalsamin, jätteloka och kanadensiskt gullris. Arterna sprids och bekämpas på olika sätt.

Vem ansvarar för bekämpningen?

Enligt lag är det markägaren som ansvarar för att bekämpa invasiva växter och hindra att de sprider sig (EU-förordning nr 1143/2014 samt den svenska förordningen om invasiva främmande arter 2018:1939). De lagarna inkluderar jättebalsamin och jätteloka. Däremot finns inte parkslide och blomsterlupin med i EU-förordningen och därför omfattas de inte av lagkravet.

Så jobbar kommunen

Vi jobbar just nu med att kartlägga var i kommunen det finns främmande invasiva växter, och i vilken omfattning. Dessutom arbetar vi med att förhindra spridning när vi sköter våra grönytor och hanterar avfallet.

Detta kan du som privatperson göra

Hjälp oss hitta alla platser med invasiva främmande växter genom att rapportera dina fynd till så att vi kan skapa en bild över situationen här i Ale.

Rapportera fynd på Artportalen, Artdatabanken, SLU Länk till annan webbplats.

Det är viktigt att hantera avfall från främmande invasiva växter så att de inte sprids ytterligare. Växtdelar ska skickas på förbränning och inte läggas på komposten eller i naturen!

Hur du hanterar avfall som innehåller invasiva främmande växter.

Du kan också bekämpa arterna själv, men läs på innan eftersom en del växter kräver speciella åtgärder.

Bekämpning och hantering av invasiva främmande växter, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon 0303-70 30 00

E-post kommun@ale.se

Öppettider

Måndag–fredag kl 08.00–16.30

Ytterligare telefontid tisdag kl 16.30–18.00

 

Postadress

Ale kommun

449 80 Alafors

Hitta hit

Ale torg 7, Nödinge

Uppdaterades: 16 april 2024
Informationsägare: Samhällsbyggnadsförvaltningen