Länk till startsidan

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), medicinsk ansvarig för rehabilitering (MAR)

MAS/MAR är sakkunniga i hälso- och sjukvårdsfrågor.

Säker omsorg

Kommunal hälso- och sjukvård bedrivs i särskilda boenden, ordinärt boende samt i daglig verksamhet.

MAS/MAR och har till uppgift att se till att den hälso- och sjukvård kommunen bedriver är säker, av hög kvalitet och att den utförs enligt de lagar och föreskrifter som reglerar hälso- och sjukvården.

De ansvarar bland annat för att en anmälan görs om en patient drabbats av en allvarlig vårdskada eller utsätts för risk för allvarlig vårdskada, i samband med vård och behandling (Lex Maria).

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon 0303-70 30 00

E-post kommun@ale.se

Öppettider

Måndag–fredag kl 08.00–16.30

Ytterligare telefontid tisdag kl 16.30–18.00

 

Postadress

Ale kommun

449 80 Alafors

Hitta hit

Ale torg 7, Nödinge

Fick du hjälp av informationen på sidan?Godkännande av datalagring (obligatorisk) * (obligatorisk)
Godkännande av datalagring (obligatorisk)

Uppdaterades: 10 november 2023
Informationsägare: Socialförvaltningen