Länk till startsidan

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), medicinsk ansvarig för rehabilitering (MAR)

MAS/MAR är sakkunniga i hälso- och sjukvårdsfrågor.

Säker omsorg

Kommunal hälso- och sjukvård bedrivs i särskilda boenden, ordinärt boende samt i daglig verksamhet.

MAS/MAR och har till uppgift att se till att den hälso- och sjukvård kommunen bedriver är säker, av hög kvalitet och att den utförs enligt de lagar och föreskrifter som reglerar hälso- och sjukvården.

De ansvarar bland annat för att en anmälan görs om en patient drabbats av en allvarlig vårdskada eller utsätts för risk för allvarlig vårdskada, i samband med vård och behandling (Lex Maria).

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon 0303-70 30 00

E-post kommun@ale.se

Öppettider

Måndag–fredag kl 08.00–16.30

Ytterligare telefontid tisdag kl 16.30–18.00

 

Postadress

Ale kommun

449 80 Alafors

Hitta hit

Ale torg 7, Nödinge

Uppdaterades: 14 maj 2024
Informationsägare: Socialförvaltningen