Länk till startsidan

Ställa frågor

Du som bor i Ale kommun kan ställa frågor direkt till de förtroendevalda på kommunfullmäktigesammanträdena.

Hur ställer du frågor till kommunfullmäktige?

Fullmäktige tar emot frågor vid sammanträdespunkten Allmänhetens frågestund.

Tänk på att frågorna måste röra de frågor som finns på ärendelistan för mötet.
 
Frågorna besvaras av kommunstyrelsens ordförande och eller av kommunstyrelsens förste vice ordförande och frågestunden är begränsad till tjugo minuter.

Det går bra att ställa frågan direkt på kommunfullmäktiges sammanträde. Frågorna kan också skickas in i förväg via e-post till kansli@ale.se eller brev till Ale kommun, Kommunfullmäktige, 449 80 Alafors.

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon 0303-70 30 00

E-post kommun@ale.se

Öppettider

Måndag–fredag kl 08.00–16.30

Ytterligare telefontid tisdag kl 16.30–18.00

 

Postadress

Ale kommun

449 80 Alafors

Hitta hit

Ale torg 7, Nödinge

Uppdaterades: 16 november 2023
Informationsägare: Kommunledningsförvaltningen