Länk till startsidan

Vision och värdegrund

Ale kommuns vision är en kompass för prioriteringar och beslut i Ale kommun. Den pekar ut riktningen för vår långsiktiga utveckling. Vår värdegrund ska vara ett stöd för oss i vår relation till invånare, föreningar och företag, men också till varandra.

Ale kommuns vision

Ett Ale. I Ale skapar människor, föreningar och företag möjligheter och framtiden tillsammans i ett samhälle där vi gemensamt tar ansvar. Mellan skog och älv växer vi med en storslagen småskalighet där småstadens fördelar bevaras. Ett pärlband av orter, var och en unik, här finns en plats för alla. Här har vi nära till varandra, naturen och stadens brus. Ale – Sveriges längsta småstad.

Vår visionsfilm

Så arbetar vi utifrån visionen

För en stor och komplex organisation i snabb utveckling är en vision ett sätt att leda organisationen framåt. Visionen skapar en gemensam bild av vart vi är på väg hos kommunens förtroendevalda och medarbetare. Det hoppas vi ska innebära att våra invånare, föreningar och företag i kommunen upplever att vi tar ett långsiktigt ansvar för kommunen.

Våra ledande politiker beskriver sina tankar om visionen

I filmen hör du Ale kommuns kommunalråd Mikael Berglund (M), oppositionsråd Dennis Ljunggren (S) och kommunfullmäktiges ordförande Claes-Anders Bengtsson (KD) beskriva sina tankar om Ale kommuns vision.

Så har visionen tagits fram

Visionen har arbetats fram genom en serie av workshops med representanter för samtliga partier som är representerade i kommunfullmäktige.

Arbetsgruppen inom kommunen har fått input till arbetet med visionen genom samtal med kommunens olika råd och representanter från näringslivet i Ale kommun. Idéer och synpunkter har också hämtats in i samtal med låg- och högstadieelever i kommunen. Dessutom har alla Alebor genom en enkät haft möjlighet att svara på frågan ”Vad är du stolt över i Ale år 2031?

Ale kommuns vädegrund

Tillsammans tar vi ansvar och skapar förtroende

 

Vi tar ansvar för Alebornas bästa

Kommunens organisation är till för de som bor och verkar runtom i hela Ale. Vi erbjuder god verksamhet och service genom att arbeta effektivt och med hög tillgänglighet.

Vi arbetar tillsammans i en organisation

Alla som är anställda i Ale kommun är kollegor. Vi drar nytta av att ha nära till varandra, vi vill varandra väl och vi gör varandra bättre. Vi försöker förstå våra kollegors perspektiv och bidrar till att alla trivs på arbetet.

Vi skapar förtroende

Vi vill förstå de förväntningar och behov som människor, föreningar och företagare har, i dag och i framtiden. För oss är alla människor lika mycket värda och vi bemöter alla på ett gott, likvärdigt och respektfullt sätt. Vi behandlar alla sakligt och följer de lagar och regler som är relevanta för våra uppdrag och vår verksamhet.

Så arbetar vi utifrån värdegrunden

Ale kommuns värdegrund vägleder oss i vårt dagliga arbete, hur vi agerar och förhåller oss till de vi träffar i vår vardag. Värdegrunden handlar om vårt ansvar gentemot Aleborna och lyfter fram vikten av att skapa ett förtroende både internt och externt. Den pekar också på hur vi ska arbeta tillsammans i kommunen och att vi alla är kollegor med varandra.

Uppdaterades: 5 juni 2024
Informationsägare: Kommunledningsförvaltningen