Länk till startsidan

Vision och värdegrund

Ale kommuns vision är en kompass för prioriteringar och beslut i Ale kommun. Den pekar ut riktningen för vår långsiktiga utveckling. Vår värdegrund ska vara ett stöd för oss i vår relation till invånare, föreningar och företag, men också till varandra.

Ale kommuns vision

Ett Ale. I Ale skapar människor, föreningar och företag möjligheter och framtiden tillsammans i ett samhälle där vi gemensamt tar ansvar. Mellan skog och älv växer vi med en storslagen småskalighet där småstadens fördelar bevaras. Ett pärlband av orter, var och en unik, här finns en plats för alla. Här har vi nära till varandra, naturen och stadens brus. Ale – Sveriges längsta småstad.

Vår visionsfilm

Så arbetar vi i kommunen utifrån visionen

För en stor och komplex organisation i snabb utveckling är en vision ett sätt att leda organisationen framåt. Visionen skapar en gemensam bild av vart vi är på väg hos kommunens förtroendevalda och medarbetare. Det hoppas vi ska innebära att våra invånare, föreningar och företag i kommunen upplever att vi tar ett långsiktigt ansvar för kommunen.

Våra ledande politiker beskriver sina tankar om visionen

I filmen hör du Ale kommuns kommunalråd Mikael Berglund (M), oppositionsråd Dennis Ljunggren (S) och kommunfullmäktiges ordförande Claes-Anders Bengtsson (KD) beskriva sina tankar om Ale kommuns vision.

Så har visionen tagits fram

Visionen har arbetats fram genom en serie av workshops med representanter för samtliga partier som är representerade i kommunfullmäktige.

Arbetsgruppen inom kommunen har fått input till arbetet med visionen genom samtal med kommunens olika råd och representanter från näringslivet i Ale kommun. Idéer och synpunkter har också hämtats in i samtal med låg- och högstadieelever i kommunen. Dessutom har alla Alebor genom en enkät haft möjlighet att svara på frågan ”Vad är du stolt över i Ale år 2031?

Vi tar fram ny värdegrund under 2024

Under 2024 kommer Ale kommun arbeta fram en ny värdegrund. Den nya värdegrunden ska hjälpa oss som är anställda i Ale att arbeta i visionens riktning samtidigt som den ska uttrycka vilka värden som vi alla ska förhålla oss till. Värdegrunden ska stödja oss i hur vi ska bemöta invånare, föreningar och företag, men givetvis också varandra.

Fick du hjälp av informationen på sidan?Godkännande av datalagring (obligatorisk) * (obligatorisk)
Godkännande av datalagring (obligatorisk)

Uppdaterades: 5 februari 2024
Informationsägare: Kommunledningsförvaltningen