Länk till startsidan

EU-val 9 juni

Söndag 9 juni kan du rösta om vilka partier och ledamöter som ska vara med och fatta besluten i parlamentet. Du kan förtidsrösta 22 maj–9 juni.

Om valet

Valet sker vart femte år. Europaparlamentets ledamöter väljs direkt av väljare i alla medlemsländer under fyra dagar. Europaparlamentarikernas uppgift är att företräda folkets intressen när EU stiftar lagar, beslutar om budget samt se till att andra EU-institutioner fungerar demokratiskt. I Sverige ska 21 Europaparlamentariker utses.

Rösträtt

För att få rösta i EU-valet måste du ha fyllt 18 år senast på valdagen, vara medborgare i Sverige eller i ett EU-land samt finnas med i röstlängden. Röstkort kommer med posten senast den 22 maj. Ta med röstkort och ID-handling när du röstar.

Att rösta (lättläst text) Lättläst, Valmyndigheten Länk till annan webbplats.

Rösta på valdagen 9 juni i vallokal

Vallokalerna har öppet kl 08.00–21.00 på valdagen

Rösta i vallokal instruktionsvideo, rösta i din vallokal i EU-valet Länk till annan webbplats.

Hitta din vallokal

Kommunkartan, EU-val Länk till annan webbplats.
Sök EU-val och vallokaler

Valdistrikt

Vallokal

Surte Södra

Glasbruksmuseet, Surte

Surte Norra

Surte idrottshall, Surte

Bohus Södra

Bohushallen, vänstra delen av lokalen, Bohus

Bohus Norra

Bohushallen, högra delen av lokalen, Bohus

Nödinge Östra

Kyrkbyskolans matsal, Nödinge

Nödinge Centrum

Kyrkbyskolan, torget, Nödinge

Nödinge Södra

Nödingehallen, Nödinge

Nol Södra

Kvartersgård, Änggården, Nol

Nol Norra

Nolbäckens förskola, Nol

Starrkärr

Kronaskolans idrottshall, ingång D (vänstra delen av lokalen), Älvängen

Älvängen Östra

Kronaskolans idrottshall, ingång D (högra delen av lokalen), Älvängen

Alafors Västra

Medborgarhuset A-sal, Alafors

Alafors Östra

Medborgarhuset D-sal, Alafors

Älvängen Centrum

Aroseniusskolan, aulan, Älvängen

Älvängen Södra

Aroseniusskolan, matsalen, Älvängen

Älvängen Norra

Aktivitetshuset, Carlmarksväg 4, Älvängen

Skepplanda Östra

Garnvindeskolans matsal, Skepplanda

Skepplanda Västra

Garnvindeskolans idrottshall, Skepplanda

Skepplanda Norra/Hålanda

Hålanda bygdegård, Hålanda

Förtidsrösta

Förtidsrösta går att göra från 22 maj till 9 juni. Vi erbjuder olika öppettider i vår förtidsröstningslokaler.

Observera! Nationaldagen 6 juni är det endast öppet i Nödinge.

Film hur det går till att förtidsrösta Länk till annan webbplats.

Hitta din förtidsröstningslokal

Du kan se alla förtidsröstningslokaler i

Kommunkartan, EU-val Länk till annan webbplats.
Sök EU-val och förtidsröstningslokaler

Öppettider Nödinge kommunhus på Ale torg 7, Nödinge

Datum

Mån

Tis

Ons

Tors

Fre

Lör

Sön

20–26 maj

stängt

stängt

10.00–19.00

10.00–19.00

10.00–19.00

11.00–15.00

11.00–15.00

27 maj–2 juni

10.00–19.00

10.00–19.00

10.00–19.00

10.00–19.00

10.00–19.00

11.00–15.00

11.00–15.00

3–9 juni

10.00–19.00

10.00–19.00

10.00–19.00

11.00–15.00

10.00–19.00

11.00–15.00

08.00–21.00

Öppettider Skepplanda bibliotek 29 maj–5 juni

Datum

Mån

Tis

Ons

Tors

Fre

27–31 maj

stängt

stängt

10.00–15.00

14.00–19.00

10.00–17.00

3–9 juni

14.00–19.00

10.00–17.00

10.00–15.00

stängt

stängt

Öppettider Älvängens bibliotek 23 maj–8 juni

Datum

Mån

Tis

Ons

Tors

Fre

Lör

Sön

20–26 maj

stängt

stängt

stängt

13.00–19.00

13.00–19.00

10.00–14.00

stängt

27 maj–2 juni

13.00–19.00

13.00–19.00

13.00–19.00

13.00–19.00

13.00–19.00

10.00–14.00

stängt

3–9 juni

13.00–19.00

13.00–19.00

13.00–19.00

stängt

13.00–19.00

10.00–14.00

stängt

Öppettider Bohus/Surte servicehus 27 maj–7 juni

Datum

Mån

Tis

Ons

Tors

Fre

Lör

Sön

27 maj–2 juni

14.00–18.30

14.00–18.30

14.00–18.30

14.00–18.30

14.00–18.30

stängt

stängt

3–9 juni

14.00–18.30

14.00–18.30

14.00–18.30

stängt

14.00–18.30

stängt

stängt

Hjälp med att rösta

Rösta via ombud

Om du inte kan ta dig till en röstningslokal kan du rösta med bud. Budmaterial finns att hämta vid förtidsröstningslokalerna eller kontakta Ale kommun via kontaktcenter på telefon 0303-70 30 00 så sänder vi hem material.

Instruktionsvideo, Rösta med bud Länk till annan webbplats.

Ambulerande röstmottagning

Om du på grund av sjukdom, funktionshinder eller ålder inte själv kan ta dig till din röstningslokal och inte känner någon som kan vara bud åt dig, kan du ringa och boka ambulerande röstmottagare. Vi har avsatt olika tider och vi meddelar vem som kommer hem till dig. Kontakta valsamordnare via kontaktcenter på telefon 0303-70 30 00.

Rösta via lantbrevbärare

Den som bor eller vistas vid en lantbrevbärarlinje kan budrösta med hjälp av brevbäraren. Väljaren kontaktar Postnords kundtjänst på telefon 0771-33 33 10, och brevbäraren tar med sig material dagen därpå.

Uppdaterades: 7 juni 2024
Informationsägare: Kommunledningsförvaltningen