Länk till startsidan

Hur går det till att fatta beslut?

Har du ringt eller skrivit till kommunen? Här beskriver vi stegen kommunen går igenom när ett ärende uppstår och vi behandlar det, fattar beslut och avslutar ärendet.

Så hanterar vi ett ärende

  • En handling kommer in till kommunen från någon myndighet, företag eller privatperson. Det kan till exempel vara en ansökan från en privatperson, eller en skrivelse från en myndighet. Det kan också vara e-post eller något som någon tjänsteman har lagt märke till. Ett telefonsamtal kan också vara början på ett ärende.
  • En registrator registrerar handlingen i kommunens diarium. Handlingen blir antingen ett nytt ärende eller så påförs den ett ärende som redan finns. Handlingen får på så sätt ett ärendenummer.
  • Om det behövs synpunkter från berörda (det kan vara en annan myndighet, privatperson med mera) så skickas en remiss där de berörda ges möjlighet att kommentera.
  • Det kommer svar på remissen.
  • En tjänsteman inom ansvarig nämnds förvaltning bereder ärendet; vilket innebär att ta fram fakta och ett förslag till beslut. I vissa fall tar en tjänsteman också beslut i ärendet.
  • När ett ärende är färdigberett ska den politiska nämnden ta ett beslut. Ärendet sätts upp på en ärendelista vid ett av nämndens möten, materialet skickas ut till nämndens politiker så de kan läsa på innan mötet.
  • Nämnden beslutar om ärendet på mötet. Alla beslut ska finnas med i mötesprotokollet.
  • Förvaltningen gör det som nämnden har beslutat och skickar en kopia på beslutet till de som berörs. Till exempel meddelar om svaret blev ja eller nej på en ansökan.
  • När beslut har tagits avslutas ärendet och handlingarna arkiveras. Till exempel finns gamla bygglovshandlingar i sektor samhällsbyggnads bygglovsarkiv.

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon 0303-70 30 00

E-post kommun@ale.se

Öppettider

Måndag–fredag kl 08.00–16.30

Ytterligare telefontid tisdag kl 16.30–18.00

 

Postadress

Ale kommun

449 80 Alafors

Hitta hit

Ale torg 7, Nödinge

Uppdaterades: 16 november 2023
Informationsägare: Kommunledningsförvaltningen