Länk till startsidan

Skicka förslag

Har du en idé om hur Ale kan utvecklas och förbättras? Då kan du lämna ett Aleförslag till kommunen och påverka det som du tycker är viktigt. Ett Aleförslag kan handla om allt som kommunen ansvarar för och har möjlighet att besluta om.

Så här fungerar det

Du lämnar ditt förslag digitalt via vår e-tjänst. Därefter granskar vi förslaget för att se till att det handlar om kommunens verksamhet samt att det inte är olagligt. Granskning sker på kontorstid under vardagar, och förslag som godkänns publiceras på webben.

Förslaget finns sedan publicerat i 60 dagar så att andra kan läsa, kommentera och rösta på det. Får ditt förslag 150 röster eller fler granskas det av en handläggare och skickas vidare till berörd nämnd och hanteras där som ett ärende.

Vem kan lämna in ett Aleförslag?

Alla som bor i Ale eller har någon form av anknytning till Ale kommun kan lämna ett förslag. Företag, föreningar, organisationer eller sammanslutningar av annat slag kan inte lämna förslag.  

Vad kan ett förslag handla om?

  • Ditt förslag kan handla om allt som kommunen ansvarar för och får besluta om (exempelvis barnomsorg och skola, näringsliv, äldreomsorg, miljö, stadsplanering samt kultur- och fritidsverksamhet). På vår kommunkarta kan du se om exempelvis vägar är kommunala, privatägda eller om det är Trafikverket som ansvarar för dem.
  • Titta igenom de Aleförslag som redan finns för att se om någon skickat in ett förslag som liknar din idé. Då kan du kommentera och rösta på det förslaget i stället, så är det större chans att idén får många röster.
  • I förslaget måste du tydligt berätta vad du vill att Ale kommun ska göra och varför.
  • Ditt förslag ska bestå av en rubrik, en sammanfattning och en beskrivning av din idé. Det går bra att lägga med bilder, filmer och dokument.
  • Tänk på att skriva så tydligt som möjligt så att andra kan förstå ditt förslag.

Vad godkänns inte?

  • Förslaget bryter mot svensk lag, är diskriminerande eller på andra sätt olämpligt.
  • Förslaget handlar om myndighetsutövning mot enskild (exempelvis bistånd eller bygglov).
  • Förslaget rör en fråga som ligger utanför kommunens ansvar (exempelvis förslag att bygga på mark som kommunen inte har rådighet över).
  • Förslaget rör kommunens interna organisation eller personalfrågor.
  • Förslaget är en felanmälan (felanmälningar görs via FixaMinGata).

Vad händer med förslaget?

Om ditt förslag godkänns för publicering kommer det att ligga ute i 60 dagar så att andra kan läsa, kommentera och rösta på det. Du kan själv marknadsföra ditt förslag för att få röster, till exempel via Facebook.

Får ditt förslag 150 röster eller fler granskas det av en handläggare och skickas vidare till berörd nämnd. Politikerna i nämnden fattar beslut om förslaget ska genomföras eller inte. Eftersom förslaget ska tas upp på ett eller kanske flera sammanträden i den aktuella nämnden kan det dröja några månader innan besked kommer om hur det har gått.

Att ditt förslag fått 150 röster betyder inte att det automatiskt kommer att genomföras.

Hantering av personuppgifter

De personuppgifter du lämnar till oss behöver vi för att kunna administrera ditt förslag. Vi hanterar dina uppgifter med stöd av gällande dataskyddslagstiftning och den lagliga grunden allmänt intresse.

Det är den nämnd som hanterar ditt förslag som är personuppgiftsansvarig för uppgifterna. Vi har kvar dina uppgifter den tid som behövs för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter. Mer information om hur vi hanterar dina uppgifter och vilka rättigheter du har hittar du på sidan Behandling av personuppgifter. 

Ditt Aleförslag blir en offentlig handling

Ett förslag som lämnas in blir en offentlig handling vilket innebär att vem som helst får läsa handlingen eller kopiera den. Namnet på den som lämnar förslaget kommer också att finnas med i protokoll som publiceras på kommunens webbplats.

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon 0303-70 30 00

E-post kommun@ale.se

Öppettider

Måndag–fredag kl 08.00–16.30

Ytterligare telefontid tisdag kl 16.30–18.00

 

Postadress

Ale kommun

449 80 Alafors

Hitta hit

Ale torg 7, Nödinge

Uppdaterades: 15 november 2023
Informationsägare: Kommunledningsförvaltningen