Länk till startsidan

Ekonomi och budget

Ale kommun har, liksom övriga kommuner, i stort sett tre olika inkomstkällor. Dessa är kommunalskatt, bidrag från staten samt avgifter och ersättningar som tas ut för vissa av de kommunala tjänsterna.

Kommunens inkomster

Den största inkomstkällan är kommunalskatten. Aleborna betalar 21,87 kronor per intjänad hundralapp i skatt till kommunen. Detta ger en inkomst på cirka 1 736 miljoner kronor för år 2022. Den kommunalekonomiska utjämningen ger Ale ytterligare cirka 278 miljoner kronor och den kommunala fastighetsavgiften cirka 63 miljoner kronor.

Från staten fick Ale under år 2022 bidrag på cirka 95 miljoner kronor.

Avgifter och andra inkomster från den verksamhet kommunen bedriver beräknas ge cirka 548 miljoner kronor. Av taxeinkomsterna kan nämnas att de affärsdrivande verksamheterna vatten, avlopp och avfallshantering ger 73 respektive 42 miljoner kronor. Barnomsorgsavgifterna gav 36 miljoner kronor.

Sammantaget får kommunen därmed in skatt, statsbidrag samt avgifter och ersättningar på cirka 2 722 miljoner kronor 2022.

Finansiella nyckeltal 2022 (bokslut)

Finansiella nyckeltal

2022 (bokslut)

Resultat efter skatteintäkter och finansnetto

132,1 Mkr

Balansomslutning

2 579,2 Mkr

Soliditet

55,0 %

Så användes skattepengarna 2022

För varje hundralapp som betalades i skatt till Ale kommun 2022 fördelades kostnader till verksamheterna på det sätt som diagrammet nedan visar.

Hur skattepengarna användes under 2022.

Vill du veta mer om hur pengarna användes? Testa funktionen Skattekollen.

Mål och budget

Budget är den ettåriga politiska planeringsprocessen i kommunen. I processen sätter kommunfullmäktige inriktning och mål, fastställer budget samt följer upp resultat och ekonomi genom delårs- samt årsbokslut. Inom ramen för denna process kan också fullmäktige uppdra åt nämnderna att genomföra särskilda satsningar.

Mål och budget 2025-2028 Pdf, 879 kB, öppnas i nytt fönster.

Årsredovisningar

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon 0303-70 30 00

E-post kommun@ale.se

Öppettider

Måndag–fredag kl 08.00–16.30

Ytterligare telefontid tisdag kl 16.30–18.00

 

Postadress

Ale kommun

449 80 Alafors

Hitta hit

Ale torg 7, Nödinge

Uppdaterades: 25 juni 2024
Informationsägare: Kommunledningsförvaltningen