Länk till startsidan

Analys och statistik

Här hittar du information, statistik och analyser om Ale kommun.

Vart kommer datat ifrån?

Ale i siffror och befolkningsstatistiken kommer till stor del från Statistiska centralbyråns (SCB) öppna källor.

Trend- och omvärldsanalysen har tagits fram av kommunens tjänstepersoner på Kommunledningsförvaltningen. I det arbetet har analyser av Sveriges kommuner och regioner (SKR) varit ett viktigt underlag.

Nulägesanalyserna och den sociala kartläggningen har tagits fram av kommunens tjänstepersoner.

Ale i siffror

Interaktiv rapport med Microsoft Power BI som ger svar på frågor om Ales befolkningsutveckling och demografi bland annat.

Befolkningsstatistik

Ale kommuns befolkning ökade under 2023 från 32 394 till 32 446 invånare.

Trend- och omvärldsanalys

Omvärldsanalys är en kommungemensam beskrivning som bygger på de globala megatrenderna och nationella framtidsanalyserna

Nulägesanalys

Nulägesanalysen ska skapa en objektiv och faktabaserad bild av nuläget. Analysen används som underlag för kommunfullmäktiges budgetbeslut.

Social kartläggning

Den sociala kartläggningen är en djupdykning i Alebornas livsvillkor.

Medborgar-undersökningen 2023

En undersökning gjord 2023 av Statistiska Centralbyrån, SCB, där invånarna får frågor om hur de tycker att olika saker i kommunen fungerar.

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon 0303-70 30 00

E-post kommun@ale.se

Öppettider

Måndag–fredag kl 08.00–16.30

Ytterligare telefontid tisdag kl 16.30–18.00

 

Postadress

Ale kommun

449 80 Alafors

Hitta hit

Ale torg 7, Nödinge

Uppdaterades: 28 maj 2024
Informationsägare: Kommunledningsförvaltningen