Länk till startsidan

Medborgarundersökning

En undersökning gjord 2023 av Statistiska Centralbyrån, SCB, där invånarna får frågor om hur de tycker att olika saker i kommunen fungerar. Rapporten fokuserar på de frågor där det finns statistiskt säkerställda skillnader mellan Alebor och rikssnittet och där en majoritet svarar på frågan

Attitydundersökning

Under hösten 2023 genomförde Statistiska Centralbyrån, SCB, medborgarundersökningen i Ale och ett stort antal andra kommuner runtom i hela Sverige. Undersökningen är en så kallad attitydundersökning där invånarna får frågor om hur de tycker att olika saker i kommunen fungerar. För Ale kommun är detta ett viktigt underlag.

Här presenteras resultaten av medborgarundersökningen 2023. Rapporten fokuserar på de frågor där det finns statistiskt säkerställda skillnader mellan Alebor och rikssnittet och där en majoritet svarar på frågan.

Medborgarundersökningen i Ale kommun 2023 Pdf, 1 MB.

I bilagorna 1-3 presenteras samtliga resultat så som SCB presenterat dem för Ale. Bilaga 4 innehåller SCB:s tekniska rapport inklusive enkätformuläret.

Bilaga 1: Andelstabeller Ale 2023 Excel, 1 MB.

Bilaga 2: Andelstabeller tilläggsfrågor Ale 2023 Excel, 30 kB.

Bilaga 3: Diagram Ale 2023 Pdf, 464 kB.

Bilaga 4: Teknisk rapport Pdf, 3 MB.

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon 0303-70 30 00

E-post kommun@ale.se

Öppettider

Måndag–fredag kl 08.00–16.30

Ytterligare telefontid tisdag kl 16.30–18.00

 

Postadress

Ale kommun

449 80 Alafors

Hitta hit

Ale torg 7, Nödinge

Uppdaterades: 28 maj 2024
Informationsägare: Kommunledningsförvaltningen