Länk till startsidan

Social kartläggning

Djupdykning i Alebornas livsvillkor, social kartläggning 2022, är ett kunskapsunderlag för tjänstepersoner och förtroendevalda för att kunna fatta välgrundade beslut om relevanta och träffsäkra insatser. I förlängningen kan kartläggningen också vara ett verktyg för näringslivet, civilsamhället och Aleborna.

Visar Alebornas hälsa och livsvillkor

Resultatet från kommunens sociala kartläggning visar att Ale för de flesta är en bra kommun att växa upp och leva i och livsvillkoren blir på flera sätt allt bättre. Däremot finns det skillnader mellan olika områden och grupper i kommunen.

Den sociala kartläggningen ger en nulägesbild över bland annat befolkningsutveckling, ekonomiska förutsättningar, trygghet och brottslighet, hur det går i skolan och deltagande i det demokratiska och kulturella livet. Den belyser inte hur kommunen jobbar i olika frågor, vilket i stället framgår av ordinarie verksamhetsuppföljning och går bland annat att läsa om i kommunens årsredovisning.

Hur används Ales sociala kartläggning?

Kartläggningen används idag som ett arbetsmaterial och som beslutsunderlag gällande prioriteringar av framtida insatser. I förlängningen är avsikten att skapa en interaktiv statistiksida, som gör det lättare för kommunens tjänstepersoner att arbeta med kontinuerligt uppdaterad statistik.

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon 0303-70 30 00

E-post kommun@ale.se

Öppettider

Måndag–fredag kl 08.00–16.30

Ytterligare telefontid tisdag kl 16.30–18.00

 

Postadress

Ale kommun

449 80 Alafors

Hitta hit

Ale torg 7, Nödinge

Fick du hjälp av informationen på sidan?Godkännande av datalagring (obligatorisk) * (obligatorisk)
Godkännande av datalagring (obligatorisk)

Uppdaterades: 13 november 2023
Informationsägare: Kommunledningsförvaltningen