Länk till startsidan

Kommunala pensionärsrådet

Rådet är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädare för pensionärsorganisationerna och berörda nämnder/kommunstyrelsen.

Syfte med pensionärsrådet

  • Rådet ska förstärka inflytandet i alla frågor som gäller äldre.
  • Rådet ska medverka vid förberedelser för upphandling av vårdgivare.
  • Rådet ska verka för att pensionärernas frågor beaktas i nämndernas verksamhetsplanering.
  • Rådet kan initiera nya pensionärsfrågor i nämnder/kommunstyrelsen och förvaltningar.
  • Rådet kan vara remissorgan i frågor som berör pensionärerna.
  • Rådet ska vara ett forum för samråd och kunskapsspridning.

Kommunala pensionärsrådet är organisatoriskt knutet till kommunstyrelsen. Rådet ska bestå av minst nio ledamöter, varav mer än hälften av de ordinarie ledamöterna med personliga ersättare, utsedda av pensionärsorganisationerna. Fyra ordinarie ledamöter och personliga ersättare utses av kommunen.

Rådet sammanträder cirka 6 gånger per år.

Organisation

  • Ordförande i pensionärsrådet
    Hans Hellman

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon 0303-70 30 00

E-post kommun@ale.se

Öppettider

Måndag–fredag kl 08.00–16.30

Ytterligare telefontid tisdag kl 16.30–18.00

 

Postadress

Ale kommun

449 80 Alafors

Hitta hit

Ale torg 7, Nödinge

Uppdaterades: 15 november 2023
Informationsägare: Kommunledningsförvaltningen